Na przykład do zbioru wierzby przystępuje się po zakończeniu wegetacji roślin, kiedy opadną liście. Podobnie jest z większością roślin energetycznych.

- Zainteresowanie biomasą rośnie ciągle ponieważ wzrastają nasze cele wskaźnikowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i do tego celu potrzeba więcej biomasy - dodaje dr Matyka.

W 2020 r. narodowy cel wskaźnikowy (NCW) Polski dla energii pochodzącej z OZE ma wynieść 15 proc. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki w roku 2010 w Polsce udało się osiągnąć cel 10,4 proc. udziału produkcji z OZE w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym.