Polska jest na samym początku drogi jeśli chodzi o pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Pod względem technologii jesteśmy na szarym końcu. Na arenie międzynarodowej możemy zaistnieć bardziej jako dostarczyciel surowca niż producent energii. Efektywność wytwarzania, jaką teraz przedstawiają nasze biogazownie, jest za mała nawet w skali kraju. Polityka Polski ma na celu kształtowanie terenów wiejskich, które wytwarzałyby energię na własne potrzeby, a nawet dostarczałyby jej część do terenów miejskich. Za rozwój regionów pod względem energii odnawialnej są częściowo odpowiedzialne klastry energetyczne. W tym Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, który skupia przy sobie inwestorów, producentów urządzeń, mieszkańców regionów, rolników, plantatorów, miejscowe samorządy oraz ludzi nauki. Klaster prowadzi badania i wspomaga rozwój na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego: produkcję i przetwórstwo biopaliw stałych, płynnych i gazowych, technologie produkcji roślin energetycznych, wykorzystanie energii wodnej, wiatrowej i słonecznej - mówi prof. Janusz Gołaszewski, Prezes Zarządu Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego.