Zdaniem działaczy Greenpeace konieczne jest też zwiększenie przez władze RP udziału energii odnawialnej z 15 do 20 procent w bilansie energetycznym Polski. Jak podkreśla Julia Michalak, koordynator kampanii Klimat Energii w Greenpeace inwestycje w zielona energie mogą do 2020 roku stworzyć w Polsce około 350 tysięcy nowych miejsc pracy.

Wynika to z raportu przegotowanego na zlecenie Greenpeace Polska. Zawarte w nim analizy jednoznacznie wskazują, że wzrost inwestycji w energie odnawialną leży w interesie Polaków, ponieważ powstaną nie tylko tak potrzebne nowe miejsca pracy, ale również w ten sposób będzie można zmodernizować zgodnie z unijnymi regułami nasz system energetyczny. Za wyborem drogi w kierunku rozwoju OZE przemawia też uniezależnienie się w ten sposób od naturalnych, a coraz droższych naturalnych źródeł energii takich jak ropa naftowa czy węgiel.