Wniosek ma pomóc państwom członkowskim w reorganizacji ich ogólnych struktur podatkowych w sposób przyczyniający się do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia poprzez przeniesienie obciążeń podatkowych z obszaru zatrudnienia na zużycie energii. Zmieniona dyrektywa weszłaby w życie w 2013 r. Wprowadzenie długich, sięgających 2023 r. okresów przejściowych w celu pełnego ujednolicenia opodatkowania produktów energetycznych w oparciu o ich wartość energetyczną zapewni branży wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowej struktury opodatkowania.

- Modernizacja systemu opodatkowania energii podjęta została we właściwym momencie. Państwa członkowskie formułują właśnie swoje strategie na rzecz wyjścia z kryzysu i realizacji celów wynikających ze strategii „Europa 2020". Wzywają również do podjęcia działań na rzecz ograniczenia naszego uzależnienia od paliw kopalnych. Sprawiedliwy i przejrzysty system opodatkowania energii jest potrzebny, aby osiągnąć nasze cele w zakresie energii i zmian klimatu. Naszym wspólnym celem jest unijna gospodarka efektywniej korzystająca z zasobów, bardziej przyjazna środowisku i bardziej konkurencyjna. Przedmiotowy wniosek wysyła silny sygnał cenowy dotyczący emisji CO2 skierowany do przedsiębiorstw i odbiorców energii, stanowi również szansę na przeniesienie obciążeń podatkowych z obszaru zatrudnienia na zużycie energii, przyczyniając się w ten sposób do upowszechnienia opodatkowania sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu - stwierdził Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych.

- Wreszcie paradoks wyższego opodatkowania czystych paliw odnawialnych niż zanieczyszczających paliw kopalnych wydaje się mieć rozwiązanie. Jest to absolutnie konieczny ruch w celu spojenia priorytetów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej oraz efektywnego wypoziomowania obszaru pomiędzy paliwami odnawialnymi i kopalnymi. Kto zanieczyszcza, musi płacić i musi płacić uczciwą stawkę - powiedział Rob Vierhout - sekretarz generalny ePURE, europejskiej organizacji reprezentującej producentów bioetanolu.

Z kolei w opinii Komitetów Copa-Cogeca, reprezentujących europejskie organizacje i spółdzielnie rolnicze, nowe rozwiązanie mogłoby doprowadzić do podwyższenia i tak już bardzo wysokich kosztów prowadzenia produkcji rolnej i leśnej w Unii Europejskiej. Komentując propozycję KE sekretarz generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen wyjaśnia: Europejscy rolnicy muszą stawiać czoła bardzo wysokim kosztom produkcji. Dane Eurostatu pokazują 57-proc. wzrost cen energii w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Mamy też lepszą pozycję niż inne sektory, jeśli chodzi o redukcję emisji, 20-proc. spadek emisji został zanotowany w sektorze rolnym w latach 1990-2007.