PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Zmiany w systemie opustów są nieuniknione

Autor:

Dodano:

Tagi:

Planowane zmiany obowiązującego systemu opustów wydłużą jedynie czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę, ale wciąż będzie ona opłacalna. Eksperci podpowiadają, jaki kształt one przyjmą i jak załagodzić finansowe konsekwencje, związane z przyszłą nowelizacją w prawie energetycznym.System opustów, inaczej nazywany net-meteringiem (możliwość oddania nadwyżki niewykorzystanej energii przez prosumentów), przeważył o opłacalności inwestycji w fotowoltaikę w Polsce.

Ma on znacznie większe znaczenie niż ulga termomodernizacyjna czy program Mój Prąd i odpowiada za boom fotowoltaiczny w Polsce, o czym najprawdopodobniej przekonamy się po 1 stycznia 2022 r. 

Jakie zmiany czekają przyszłych właścicieli fotowoltaiki?

Najprawdopodobniej obecny net-metering zastąpiony zostanie przez system, w którym prosumenci będą jedynie odsprzedawać nadwyżki energii po niższej cenie. Jednak cena energii wieczorem, kiedy panele fotowoltaiczne nie będą produkowały prądu, będzie znacznie wyższa. W ten sposób prosumenci, którzy zainwestowali w instalację fotowoltaiczną po 2022 r., będą mogli stracić nawet do 2 tys. zł w ciągu roku w porównaniu do tych, którzy zakupili fotowoltaikę. Jednak nie do końca kształt tych zmian jest przesądzony.

– Przy obecnej liczbie osób posiadających domową fotowoltaikę, która sięga już ok. 650 tysięcy, przekazywanie nadwyżek do sieci źle wpływa na system elektroenergetyczny, stąd konieczne są zmiany. Na razie nie wiemy, jak finalnie będą wyglądały nowe przepisy, ponieważ trwają konsultacje w tej sprawie, a także pojawiają się dodatkowe propozycje. Propozycja Ministerstwa Klimatu i Środowiska zakłada likwidację systemu opustów i wprowadzenie oddzielnego rozliczania energii przekazanej i pobranej z sieci, czyli sprzedaży i zakupu prądu po stawkach rynkowych. Równocześnie MKiŚ obiecuje dofinansowania do rozwiązań zwiększających autokonsumpcję, takich jak magazyny energii czy ładowarki do samochodów elektrycznych, dzięki którym inwestycja w fotowoltaikę zwróci się szybciej – podkreśla Michał Gondek, dyrektor pionu techniczno-inwestycyjnego Columbus Energy.

– Jest jeszcze drugi pomysł na zmiany w opustach, zaproponowany przez Jadwigę Emilewicz wraz z grupą posłów. Projekt poselski proponuje wprowadzenie bilansowania 1:1, czyli korzystniejszego niż obecnie obowiązujący, ale w zamian obciążającego prosumentów opłatami dystrybucyjnymi – dodaje. 

Jak więc podkreślają eksperci, rząd nie ma do końca sprecyzowanej wizji zmian w systemie opustów. Jedyne, czego możemy być pewni, to że będą one konsekwentnie wprowadzane.

Ile oszczędzisz na obecnym systemie opustów?

Net-metering, czyli inaczej system opustów, umożliwia „sprzedaż”, a raczej oddanie nadwyżki niewykorzystanej nadprodukcji energii elektrycznej do sieci energetycznej w celu jej „zmagazynowania”.

Dzięki temu rozwiązaniu prosument może wykorzystać nadwyżkę energii elektrycznej wyprodukowanej np. w sezonie letnim lub w czasie, gdy potrzebuje wykorzystać więcej prądu niż wytwarza.

Jak podał portal Wysokie Napięcie, dzięki systemowi opustów rodzina posiadająca w domu instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 5,5 kW i zużywająca ok. 5 MWh jest w stanie zaoszczędzić ok. 2900 zł w ciągu roku w porównaniu do rodziny, która tradycyjnie zakupuje energię od operatorów (koszt ok. 3 tys. zł za rok, za energię elektryczną). 

Jeżeli dojdzie do nowelizacji Prawa Energetycznego, które zniesie obecnie obowiązujący system opustów, to wydłuży się czas zwrotu środków finansowych zainwestowanych w fotowoltaikę.

Ile zaoszczędzisz odsprzedając i kupując prąd? 

Po 1 stycznia 2022 r., jeżeli dojdzie do nowelizacji Prawa Energetycznego, zmienią się całkowicie zasady, na jakich właściciele mniejszych instalacji fotowoltaicznych (do 50 kWp) będą rozliczać się ze zużytego prądu. 

Jak podał portal Wysokie Napięcie, po uwzględnieniu wszystkich dzisiejszych stawek sprzedaży nadwyżek prądu po cenie ustawowej (26 gr/kWh) i zakupie (po 67 gr/kWh), właściciele instalacji fotowoltaicznej zaoszczędzą już tylko ok. 1000 zł w ciągu roku na produkcji własnego prądu. 

Różnicę między ceną sprzedaży i zakupu, czyli ok. 41 gr/kWh, będą musieli pokryć z własnego budżetu i może ona wynieść ok. 2000 zł, a nawet i więcej w ciągu roku. Wszystko zależy od tego, jak będą rosły stawki za zakup/sprzedaż 1 kWh energii elektrycznej w przyszłości.

Trzy sposoby na zmiany opustów

Przed inwestorami w fotowoltaikę rysują się teraz 3 możliwości. Pierwsza z nich polega na tym, aby jak najszybciej zainwestować w instalację fotowoltaiczną do 31 grudnia 2021 r. Dzięki temu zostaną oni objęci obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego i jeszcze przez 15 lat będą mogli rozliczać się z operatorami sprzedaży prądu na obowiązujących obecnie zasadach, czyli będą odbierać 70 lub 80 proc. (w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej) niewykorzystanej nadprodukcji energii elektrycznej z sieci.

– Ponadto planowane na 2022 r. programy dotacji będą stymulowały zakup, oprócz fotowoltaiki, również magazynów energii, pomp ciepła i ładowarek do samochodów elektrycznych. Najbardziej opłacalne będą więc zaprojektowane na miarę kompleksowe systemy energetyczne składające się, oprócz instalacji fotowoltaicznej, z urządzeń do magazynowania energii, ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej. Dopasowanie do cyklu produkcyjnego gospodarstwa rolnego i profilu konsumpcji energii elektrycznej oraz cieplnej w ujęciu zarówno rocznym, jak i dobowym, powinno być priorytetem w wykonaniu efektywnego projektu – podkreśla Bartosz Bąbrych, prezes
N Energia.

Druga opcja polega więc na zainwestowaniu w przydomowy magazyn energii. 

Jednak, jak podkreśla Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik, taki magazyn energii pozwala na razie tylko przesunąć czas rozpoczęcia oddawania lub sprzedaży energii do sieci energetycznej.

Dodatkowo przy większej konsumpcji energii elektrycznej, gdy instalacja nie produkuje już prądu, taki magazyn energii znacząco może ograniczyć koszty spowodowane koniecznością w przyszłości kupowania energii elektrycznej z sieci na mniej korzystnych warunkach.

Przy zakupie magazynu energii trzeba liczyć się też z większymi kosztami. Zakup akumulatora wraz z falownikiem przystosowanym do pracy z nim to koszt ponad 30 tys. zł.

Trzecia możliwość to wybranie firmy, która będzie gwarantowała korzystniejszy system bilansowania energii niż ten, który zostanie wprowadzony po 1 stycznia 2022 r.

Columbus Energy już w lutym br. wprowadził usługę „Prąd jak powietrze” dla swoich klientów. Osoby korzystające z tej usługi mogą odbierać 100 proc. wcześniej zmagazynowanej energii zamiast 80 lub 70 proc., jednak na ograniczonych warunkach. W pierwszym etapie odbiór 100 proc. energii w ramach usługi „Prąd jak powietrze” może odbyć się tylko w okienkach czasowych 2 taryfy energetycznej G12w. Co to oznacza? W kolejnym etapie, Columbus Energy zrezygnuje z bilansowania energii 1:1 w taryfie G12w i zdejmie całkowicie ograniczenia czasowe.

Z kolei firma Edison Energia poszła o krok dalej i jako pierwsza na rynku pozwoli właścicielom mikroinstalacji fotowoltaicznych na realne wykorzystanie 100 proc. energii wyprodukowanej w instalacjach w ramach Energia 365. Elementem wyróżniającym jest obowiązywanie oferty we wszystkich taryfach, przez 24 godziny na dobę oraz możliwość wskazania Dodatkowego Punktu Poboru Energii (DPPE). 

Jak działa system opustów?

Zgodnie z art. 4. ust 1 ustawy o OZE sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

 • większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
 • nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Po roku sprzedawca energii zobowiązany jest wykonać rozliczenie energii oddanej do sieci oraz pobranej. Za każdą 1 kWh energii elektrycznej wyprodukowanej i oddanej do sieci energetycznej możemy odebrać 0,8 kWh (dla instalacji do 10 kWp) oraz odpowiednio 0,7 kWh (dla instalacji od 10 kWp do 50 kWp). Różnica w ilości energii wprowadzonej i odebranej to koszt magazynowania energii przez energetykę, którym oczywiście my jesteśmy obciążeni. 

Zdaniem eksperta

Bartosz Bąbrych, prezes firmy N Energia

Sensowny kierunek zmian

Przedstawione projekty rządowe i poselskie różnią się zbyt mocno, a przed nimi jeszcze długa i wyboista ścieżka legislacyjna. Zbyt dużo sprzecznych interesów różnych grup politycznych i biznesowych będzie miało wpływ na ostateczny kształt ustawy. Czy Ministerstwo Klimatu będzie trwało przy zaprezentowanej przed miesiącem koncepcji sprzedaży nieskonsumowanej na miejscu energii po średniej cenie energii z rynku hurtowego z minionego kwartału? Czy jednak zastąpi ją modelem tak zwanego net-billingu – zbliżonego do poprzedniego, ale z uwzględnieniem bieżącej ceny rynkowej. Czy net-billing wejdzie w życie już w 2022 r. czy jednak dopiero w 2024 r.? Czy w międzyczasie będzie obowiązywało rozwiązanie tymczasowe zaproponowane przez Jadwigę Emilewicz, czyli mechanizm opustu 1:1 z poniesieniem przez prosumenta kosztów dystrybucji prądu? To na razie wielka niewiadoma.  Jedyne, co jest pewne, to kierunek, w którym podążają zmiany. Główną intencją autorów proponowanych projektów jest odciążenie sieci energetycznych niegotowych do tak szybkiego wzrostu liczby prosumentów. Rozwiązanie końcowe powinno więc stymulować autokonsumpcję. W tym kontekście instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym tym bardziej będzie opłacalna, im więcej wyprodukowanej przez nią energii gospodarstwo zużyje na miejscu, bez odprowadzenia prądu do sieci.  

Zdaniem eksperta

Michał Gondek, dyrektor pionu techniczno-inwestycyjnego Columbus Energy

Fotowoltaika nadal będzie opłacalna

Niezależnie od tego, czy nowelizacja prawa dotycząca systemu opustów zostanie przyjęta czy nie, fotowoltaika nadal będzie opłacalna. Czas zwrotu z inwestycji w prosumencką instalację PV z dotowanym magazynem energii może być zbliżony do obecnego okresu lub nieznacznie dłuższy, ale to kwestia kilku lub kilkunastu miesięcy. Oczywiście, wszystko będzie zależało od odpowiednio dobranej i sparametryzowanej instalacji, a także od tego, czy rolnik skorzysta z dodatkowych programów wsparcia lub odliczenia od podatku rolnego. Patrząc na perspektywę minimum 25-30 lat działania instalacji oraz rosnące ceny energii, nie mam obaw, że nowe przepisy zniechęcą rolników do inwestycji w fotowoltaikę. 

Warto wspomnieć także o alternatywie, jaką od niedawna zaczęły oferować prywatne firmy zajmujące się obrotem energią i fotowoltaiką. Przykładem jest usługa od Columbus – „Prąd jak powietrze”, w której już teraz oferujemy bilansowanie energii 1:1 w strefie G12w bez obciążania klienta opłatami dystrybucyjnymi. Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (19)

 • Serwisant niezależny 2021-10-05 13:29:36
  Ja i mój magazyn energii o żywotności 45 lat czekamy na dynamiczne taryfy, których wprowadzenie jest tylko kwestią czasu. Wtedy właściciele instalacji będą sprzedawać energię w godzinach szczytu po kilka groszy za kWh, ja będę tą energią ładował akumulatory i będę ją później sprzedawał w nocy tym samym ludziom po 0,70 zł/kWh. I tak będę zarabiał ogromne pieniądze nie posiadając ani jednego panelu.
  • Sprzedawca PV 2021-10-08 23:08:21
   Napisz geniuszu ekonomii ile twój magazyn kosztował i jaką ma pojemność.
 • Qba 2021-10-04 17:21:12
  Trochę nie rozumiem. To nowelizacja będzie dotyczyła obecnych prosumentow, czy jedynie tych, którzy zawrą umowę po 01.01.2021 r.?
  • Jola 2021-10-04 21:28:11
   Tych po 01.01.22
  • Sprzedawca PV 2021-10-08 23:09:25
   Póki co żadne zmiany nie zostały uchwalone i wszystkie znaki na Nowogrodzkiej wskazują, że w tym roku nie będą.
 • Julian 2021-10-03 23:07:16
  Fotowoltaika stanie się małoopłacalna i tysiące ludzi straci pracę. Szczególnie ucierpi brsnża pomp ciepła, które staną się całkowicie nieopłacalne. No chyba, że ktoś wynajdzie tanie super akumulatory o pojemności setek kilowatogodzin
  • kitamicha 2021-10-04 14:29:11
   Koles - według ciebie to i ODDYCHANIE WKROTCE STANIE SIE NIE OPŁACALNE . he he he he ....ha .
  • Serwisant niezależny 2021-10-05 13:32:17
   Przecież już są takie akumulatory. Sam takie posiadam. Zmagazynowanie 1kWh energii kosztuje mnie poniżej 5 gr.
   • Sprzedawca PV 2021-10-08 23:10:02
    Albo się lecz, albo doucz.
 • Krzysiek 2021-10-03 22:06:48
  Już lecę kupić samochód z napędem plugin. I jak miło będzie miło go ładować w nocy trzy razy drożej niż w dzień ale dzień będę jeździł.
 • Krzysztof 2021-10-03 21:42:23
  Nie będzie opłacalna ,jeśli ktoś ma pompę ciepła,sprzeda za 30 groszy, a kupi za 70 groszy zimą
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.239.91
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.