Przygotowanie porozumienia oraz wstępnej strategii i zadań, jakie będzie realizował Śląski Klaster ECO ENERGIA, to efekt kilkumiesięcznej pracy inicjatorów Klastra, którymi są: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, przedsiębiorstwo KMC Poland Sp.z o.o., Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, firma UNICONSULT GmbH z Austrii oraz przedsiębiorstwo Wachelka INERGIS S.A. z Częstochowy.

Na koniec dokonano uroczystego podpisania „Porozumienia" wszystkich zadeklarowanych partnerów o rozpoczęciu współpracy w ramach Klastra „Śląski Klaster ECO ENERGIA" .