Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, informował o tym jak pozyskać środki na OZE w ramach modernizacji gospodarstw rolnych (obszar F) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie na północnym Mazowszu. Spotkanie odbyło się 2 lutego br.

Program wsparcia energii odnawialnej dla gospodarstw rolnych

– Wygospodarowaliśmy znaczącą część środków finansowych i utworzyliśmy program wsparcia energii odnawialnej w ramach takiego działania, jak modernizacja gospodarstw rolnych – powiedział wicepremier Kowalczyk i dodał, że program jest bardzo atrakcyjny.

– Nie ma innego takiego programu, jeśli chodzi o dotowanie energii odnawialnej z pokryciem 50 proc. inwestycji. Wniosek, który należy złożyć w ARiMR, jest prosty, na pewno prostszy niż zwykły wniosek na modernizację gospodarstw rolnych – podkreślił wicepremier.

Wysokość dofinansowania na pompy ciepła i fotowoltaikę

Maksymalna wysokość dofinansowania, które obejmuje zakup instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kilowatów wraz z magazynami energii, systemami inteligentnego zarządzania nią i pompą ciepła, to 150 tys. zł.

Dofinansowanie może pokryć 60 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji w przypadku młodych rolników i 50 proc., jeśli chodzi o pozostałych właścicieli gospodarstw.

Co z utylizacją zużytej instalacji fotowoltaicznej po modernizacji?

Oprócz wicepremiera Henryka Kowalczyka zasady programu i wypełnienia wniosku wyjaśniali także obecni na spotkaniu: zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Joanna Gierulska oraz naczelnik z ARiMR Sławomir Wawrzyński.

Rolnicy obecni na spotkaniu w Golądkowie pytali m.in. o ostateczny termin realizacji inwestycji. Wicepremier Kowalczyk wyjaśnił, że jest to 30 czerwca 2025 r. Dodał, że nie ma możliwości jego wydłużenia.

Rolnicy pytali o koszty utylizacji zużytej instalacji. Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że obowiązek utylizacji będzie spoczywał na właścicielu, ale nie wykluczył możliwości wprowadzenia rządowych dopłat, tak jak było to w przypadku usuwania pokryć dachowych wykonanych z azbestu.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 1 marca br. – osobiście w powiatowych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.