W czerwcu br. spółka PGE Paliwa skontaktowała się z 350 ciepłowniami w Polsce z informacją o możliwości złożenia oferty na zakup paliwa dla systemów ciepłowniczych.

Dodatkowo, w sierpniu br., spółka wysłała pismo do ponad 2,8 tys. jednostek samorządu terytorialnego, w którym przekazała informację o możliwości zakupu węgla od PGE Paliwa na potrzeby lokalnych ciepłowni i elektrociepłowni, a we wrześniu br. przypomniała o możliwości rejestracji spółek komunalnych jako pośredniczących podmiotów węglowych upoważnionych do zakupu i sprzedaży węgla mieszkańcom gminy.

W jakiej cenie węgiel od PGE Paliwa?

Zgodnie z informacjami podanymi przez PGE Paliwa, cena węgla opałowego typu ekogroszek/groszek lub orzech to ok. 2100 zł netto plus z VAT plus akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. Cena węgla od PGE Paliwa typu miał energetyczny to ok. 1700 zł netto plus VAT plus akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem.

Przypominam, że PGE Paliwa importuje węgiel tylko i wyłącznie od sprawdzonych kontrahentów. Każdy transport poddawany jest kontroli jakości węgla zarówno w porcie nadania jak i w porcie odbioru. Badania jakości węgla wykonywane są przez niezależne, akredytowane laboratoria. Ich wyniki są potwierdzone certyfikatem - Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

 

Minimalny wielkość dostawy wynosi około 25 ton i wielokrotność tej ilości

Jak zamówić węgiel z PGE Paliwa?

Jak podaje PGE Paliwa, nie ma możliwości złożenia zamówienia drogą telefoniczną, ale uruchomiona została dedykowana sprzedaży węgla infolinia.

Po uzupełnieniu formularza na stronie dedykowanej www, tj. złożeniu zapytania o ofertę, pracownik Działu Handlowego PGE Paliwa skontaktuje się z klientem w celu przedstawienia szczegółowej oferty i podpisania umowy sprzedaży węgla.

Kontrahent zobowiązany jest do:

  • wydruku wszystkich załączników wiadomości e-mail w 2 egzemplarzach;
  • własnoręcznego czytelnego podpisu (imię i nazwisko) na ostatniej stronie każdego z przesłanych załączników wraz z pieczęcią firmową
  • odesłania w 2 egzemplarzach podpisanych oryginałów wszystkich załączników na adres: PGE Paliwa sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 31- 587 Kraków.
  • Realizacja zamówienia jest możliwa jedynie po otrzymaniu przez PGE Paliwa 2 podpisanych egzemplarzy przesłanej dokumentacji.
  • Po otrzymaniu oryginałów podpisanych dokumentów, nastąpi kontakt telefoniczny ze strony PGE Paliwa w celu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Kto odpowiada za transport węgla z PGE Paliwa?

Transport węgla jest po stronie odbiorcy. Węgiel będzie do odbioru we wskazanym przez PGE Paliwa miejscu. Ustalenie czasu i miejsca odbioru nastąpi telefonicznie po kontakcie przez PGE Paliwa.