Nie tylko instalacje fotowoltaiczne cieszą się ogromną popularnością śród prywatnych inwestorów. Okazuje się że coraz więcej właścicieli gospodarstw domowych decyduje się też na zakup pomp ciepła. 

Połączona inwestycja w zakup i montaż fotowoltaiki oraz pompy ciepła oznacza o wiele większe wydatki. Sprawdź z jakich dotacji rządowych możesz sięgnąć po zainwestowaniu w instalację fotowoltaiczną i/lub pompę ciepła.

Jakie dofinansowanie z "Mój Prąd 4.0" na fotowoltaikę?

Już zostało potwierdzone, że kolejna edycja programu “Mój Prąd 4.0” zostanie uruchomiona w 2022 roku. Będzie ona przeznaczona dla osób fizycznych, a dotacja wyniesie do 50% kosztów zakupu i montażu instalacji PV - do maksymalnie 3 tys. zł.

Termin naboru jeszcze nie jest znany, ale warto wspomnieć o rozszerzeniu funkcjonalności dofinansowania. 

Zakres programu Mój Prąd 4.0 zostanie rozszerzony o takie elementy jak: inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

O możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów (ładowarek, magazynów energii/ciepła/chłodu, systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”.

Czyste powietrze i stop smog (nie tylko) na fotowoltaikę

Kolejnymi programami, które zostały potwierdzone na 2022 rok, to kolejna edycja  “Czystego powietrza” oraz “Stop smog”. Są one przeznaczone również dla osób fizycznych. 

“Czyste Powietrze” umożliwi sięgnięcie po dofinansowanie w wysokości maksymalnie 5000 zł na zakup i montaż instalacji PV. W tamach tej dotacji można też wymienić piec np. na pompę ciepła (szczegóły poniżej).

Natomiast w przypadku "Stop Smog", będzie możliwe uzyskanie dotacji do 70% kosztów zainstalowania, przyłączenia oraz uruchomienia mikroinstalacji PV. Program "Stop Smog" będzie funkcjonowała w województwach gdzie zostały wprowadzone uchwały antysmogowe (nie wprowadzono ich w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim).

Program "Stop Smog" umożliwia też wymian przestarzałych urządzeń jak i całych instalacji grzewczych na takie, które spełniają normy niskoemisyjności; czyli także na pompy ciepła. Termin naboru do “Stop smog” jest także w trakcie ustaleń.

Energia Plus, Agroenergia oraz Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę

To już pewne, że program dla przedsiębiorców “Energia Plus” ruszy już niebawem, chociaż termin naboru jest wciąż ustalany.

Przedsiębiorcy będą mogli  uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów dla inwestycji w technologii ORC. Technologia ta wykorzystywana jest przy produkcji energii.

W układach ORC dochodzi do przemiany za stanu ciekłego w stan gazowy czynnika roboczego w znacznie niższych temperaturach niż powszechnie stosowana woda lub para wodna.

Możliwe jest dzięki temu wykorzystanie ciepła o niższych parametrach, np. energii wód geotermalnych, biomasy czy kolektorów słonecznych. Program Energia Plus będzie dotyczył budowy, przebudowy i przyłączenia instalacji OZE.

Z kolei program “Agroenergia” pozwala rolnikom sięgnąć po dofinansowanie w wysokości 13-20% (od 15 tys. zł do 25 tys. zł) kosztów zakupu i montażu instalacji PV do 50 kW.

W ramach tego programu można też uzyskać dodatkowe dofinansowanie na magazyn energii w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Ulga termomodernizacyjna została przedłużona na 2022 rok. Pozwoli osobom fizycznym odpisać poniesione koszty od podstawy opodatkowania sięgającą nawet do 53 tys. zł) m.in. na zakup montaż fotowoltaiki oraz pompy ciepła..

"Czyste Powietrze" z dotacjami na pompę ciepła

Można starać się o dotacje na pompy ciepła w ramach programu “Czyste Powietrze” w przypadku wymiany starego, nieefektywnego urządzenia. Warto dodać, że powietrzne pompy ciepła cieszą się ogromnym zainteresowaniem beneficjentów - zdecydowało się je zainstalować ponad 14% uczestników programu.

Żeby uzyskać wyższe dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, sięgające nawet do 37 tys. zł. potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

W celu uzyskania maksymalnej dotacjo do wysokości 37 tys. zł na wymianę pompy ciepła w ramach programu Czyste Powietrze 2021 zawsze niezbędne jest dodatkowe zainwestowanie w mikroinstalację fotowoltaiczną, która najlepiej współpracuje z pompami ciepła.

Dzięki temu przyszli beneficjenci mogą być pewni, że spełniają one określone wymagania stawiane urządzeniom, na które można otrzymać dotację w ramach “Czystego Powietrza”.

Z programu "Moje Ciepło" do 21 tys. zł na zakup pompy ciepła

Już w 2022 roku w ramach programu “Moje ciepło” będzie można się starać o dotację na zakup i instalację pompy ciepła do domu. Inwestorzy będą mogli uzyskać dofinansowanie do 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych. 

Jednak, aby uzyskać dofinansowanie z "Moje Ciepło" budynki będą musiały spełnić jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania co do rocznego zużycia energii, niż te które wskazują Warunki Techniczne z 2021 r. 

Właściciele nowszych domów, aby sięgnąć po dotację z "Moje Ciepło" będą najprawdopodobniej musieli przedstawić ważne świadectwo charakterystyki energetycznej swojego domu.

Dofinansowanie z programu "Moje Ciepło" na pompę ciepła, w pierwszym przejściowy roku finansowania otrzymają wyłącznie właściciele budynków i domów, których Ep (Energia pierwotna) nie przekroczy 63 kWh/m2 rok.

W kolejnych latach funkcjonowania "Moje Ciepło" wymogi te będą jeszcze bardziej restrykcyjne i wymagany będzie Ep nie przekraczający 55 kWh/m² rocznie.

Dotacje z "Agroenergia" też na pompy ciepła

Od 1 października br. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaczną przyjmowanie wniosków o dotacje na zakup i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych, pomp ciepła przez rolników.

Po dofinansowanie z programu ArgoEnergia mogą sięgnąć osoby fizyczne, właściciele oraz dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha.

Co ciekawe o dotacje z programu Agroenergia można też sięgnąć też na zakup i montaż pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. Dotacja to wysokości 13-20% (od 15 tys. zł do 25 tys. zł) kosztów kwalifikowanych w zależności od mocy instalacji. Dodatkowo dla instalacji hybrydowych (np. połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła) będzie przyznawany dodatek w wysokości 10 tys. zł w postaci niskooprocentowanej pożyczki.

Przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia.