Projekty fotowoltaiczne są obecnie głównymi motorami krajowej transformacji energetycznej. Dzięki ciągłym inwestycjom moc instalacji fotowoltaicznych w ostatnich 12 miesiącach uległa podwojeniu     i przekroczyła już 5 GW.

Stanowi to niemal 10 proc. całej mocy polskiego systemu energetycznego. Dynamiczny wzrost tego segmentu potwierdzają dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W 2015 roku w Polsce funkcjonowało zaledwie 4 tysiące prosumentów. Obecnie jest ich już około 700 tysięcy.

Polenergia chce rozszerzyć działalność o nowe segmenty

Transakcja umacnia Polenergię na pozycji lidera transformującego polską energetykę w kierunku zeroemisyjnej gospodarki. Grupa rozszerza działalność o nowe segmenty biznesowe i uzyskuje dostęp do najwyższej jakości ogólnopolskiej sieci sprzedaży, dużej bazy klientów oraz szerokiego portfolio innowacyjnych produktów i usług.

Skutecznie dywersyfikuje obecne obszary swojej działalności i staje się znaczącym graczem w nowo powstającym segmencie rynku. Postępująca decentralizacja krajowej energetyki, w której od dawna uczestniczy Polenergia, już przynosi wymierne korzyści gospodarce oraz społeczeństwu.

Znaczny postęp technologiczny umożliwia obecnie budowę ekologicznych źródeł wytwarzania i zarządzania energią bezpośrednio u odbiorcy końcowego i pozwala na osiągnięcie pozytywnego efektu ekonomicznego oraz stabilizację wydatków końcowych klientów.

- Strategicznym celem Polenergii jest zwiększenie obecności wśród klientów końcowych. Zakup Edison Energia umożliwi nie tylko wzbogacenie oferty produktowej, ale również wzmocni potencjał sprzedaży zielonej energii oraz usług dodatkowych zarówno dla klientów biznesowych jak i gospodarstw domowych. Transakcja przyniesie również dodatkowe synergie wynikające z połączenia kompetencji sprzedaży i budowy prosumenckich źródeł energii jakimi dysponuje Edison Energia z kompetencjami sprzedaży energii i zarządzania zielonymi źródłami wytwórczymi, które posiada i ciągle rozwija Grupa Polenergia – stwierdza dr Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii.

Inwestycja w Edison Energia wpisuje się w wizję Polenergii tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy. Umożliwi partycypację klientów w postępie technologicznym dając im dostęp do innowacyjnych produktów bazujących na sprzedaży czystej, zielonej energii zgodnej ze standardem Energia 2051 oraz zapewni im ochronę przed wzrostami cen energii.

Końcowi odbiorcy będą mogli w kolejnych latach uzyskać wymierne korzyści z wykorzystywania energetyki nowej generacji, charakteryzującej się pełną symbiozą energetyki wielkoskalowej z energetyką prosumencką. Dla dotychczasowych klientów Edison Energia zmiana właściciela nie przyniesie żadnych dodatkowych formalności.

 - Dzięki transakcji będziemy mogli zaoferować klientom połączenie oferty budowy instalacji fotowoltaicznych z usługami bilansowania i dostawy w 100 procentach zielonej energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach Polenergii. To zagwarantuje nam sukces w przyszłości. Wykorzystanie potencjału Polenergii pozwoli również zaoferować klientom nowe usługi m.in. agregatora, który będzie w stanie kupować nadwyżki zielonej energii z instalacji prosumenckich i odsprzedawać je na rynku w cenach gwarantujących opłacalność inwestycji w fotowoltaikę – podkreśla Kamil Sankowski współzałożyciel Edison Energia.