Eksperci Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC ) zaktualizowali specjalny arkusz kalkulacyjny.

Na jego podstawie możemy policzyć, ile wyniesie szacunkowy koszt ogrzewania domu oraz wody użytkowej za pierwsze 3 miesiące 2022 r., w zależności od doboru instalacji grzewczej (pompa ciepła, kotły na paliwa stałe jak: pellet, drewno, węgiel oraz płynne: gaz, propan olej).

Większe możliwości zmiany parametrów obliczania kosztów ogrzewania

W zaktualizowanym arkuszu PORT PC możemy nie tylko ustawić wielkość powierzchni grzewczej, liczbę osób, dobowy pobór wody użytkowej, lecz także standard energetyczny domu, czyli jak m.in. dobrze jest docieplony dom.

Co więcej w arkuszu możemy zmienić/ustawić:

  • dostawcę energii (PGE, Tauron ENEA, EON, średnia pl) w taryfie G12w;
  • strefę klimatyczną (tak w Suwałkach jest zimniej niż w innych miastach);
  • wartość VAT-u za ogrzewanie (obniżony VAT i 23%).

Pamiętajmy, że w obliczeniach nie uwzględniono strat systemowych układu grzewczego i zasobnika.

Przykładowy dom, dla którego przeprowadzono kalkulacje, to budynek  jednorodzinny o powierzchni 130 m2 w standardzie energetycznym nowych warunków technicznych budynków z 2021 (WT 2021), a  dla domu o pow. 160 m2 standard ocieplenia z 2014 r.

My zmieniliśmy tę wartość i przedstawimy obliczenia kosztów rocznego ogrzewania dla domu o pow. 100 m kw., zamieszkałego przez 4 osobową rodzinę. Każdy mieszkaniec domu zużywa średnio ok. 50 l wody dziennie (w sumie 200 l dziennie). 

Jak wzrosły koszty ogrzewania dla domu rodzinnego 100 m2?

Z arkusza przygotowanego prze ekspertów PORT PC wynika, że najwyższy koszt ogrzewania domu o pow. 100 mkw. poniesiemy przy wykorzystaniu kotła elektrycznego w I kwartale 2022 r.

Zapłacimy średnio (taryfa nocna) ok. aż 8860 zł bez obniżki VAT-u. Z obniżką rządową VAT-u dot. prądu - roczny koszt ogrzewania kotłem elektrycznym wyniesie 7560 zł w pierwszych 3 miesiącach 2022 r. 

Koszty ogrzewania domu 100 mkw I kwartał 2022 r. BEZ OBNIŻKI VAT-u. Źródło: PC PORT
Koszty ogrzewania domu 100 mkw I kwartał 2022 r. BEZ OBNIŻKI VAT-u. Źródło: PC PORT

Powyżej roczne koszty ogrzewania domu 100 mkw za I kwartał 2022 r. BEZ OBNIŻKI VAT-u. Źródło: PC PORT

W przypadku kotła gazowego kondensacyjnego na propan koszt ogrzewania rocznego wzrośnie z 6310 zł (koniec 2021 r.) na 7850 zł (pierwszy kwartał 2022 r.).

W przypadku ekologicznego kotła kondensacyjnego zasilanego gazem ziemnym ten roczny koszt za I kwartał 2022 wyniesie już ok. 5600 zł, bez uwzględnienia rządowej obniżki VAT-u za ogrzewanie gazem Pod  pod koniec 2021 r. ten koszt wynosił ok. 4220 zł rocznie. 

Gdy weźmiemy wszystkie obniżki VAT-u z rządowej ustawy osłonowej, to ogrzewanie ekologicznym kotłem kondensacyjnym zasilanym gazem ziemnym wyniesie 4560 zł na początku 2022 r.

Najtańsze ogrzewanie domu na początku 2022 r. będzie przy użyciu kotła na  drewno. Kocioł o sprawności 83 procent zasilany kawałkami drewna roczne wygeneruje wydatki na poziomie 2770 zł.

Jeszcze ok. 2-3 miesiące temu  pod koniec 2021 r.  za ogrzewanie kotłem na drewno płaciliśmy ok. 1680 zł.

W przypadku kotła na pellet roczny koszt ogrzewania pod koniec 2021 r. wyniósł ok. 3640 zł na rok. W pierwszym kwartale 2022 r. roczny koszt ogrzewania pelletem rośnie aż do 5480 .

Jeżeli zdecydowaliśmy się na wykorzystanie pompy ciepła do ogrzania domu, to koszt roczny pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r. wahał w przedziale 2030 zł do 3040 zł.

Pierwszy kwartał 2022 r. przyniósł podwyżki rachunków za prąd i wzrosty kosztów ogrzewania przy użyciu pompy ciepła na poziomie między 2310 zł a 3150 zł w przypadku uwzględnienia obniżek VAT-u.

Pierwszy kwartał 2022 r. przyniósł podwyżki rachunków za ogrzewanie przy użyciu pompy ciepła na poziomie 2700 zł - 3690 zł - beż uwzględnienia obniżek VAT-u.

Skąd takie rozbieżności w ogrzewaniu pompą ciepłą? Autorzy arkusza uwzględnili w obliczeniach różne rodzaje pomp - nie tylko te powietrzne, lecz także gazowe i solankowe.

Ogromne znaczenie będzie miał współczynnik SCOP (określa stosunek ilości energii cieplnej wyprodukowanej w całym sezonie grzewczym do pobranej w tym czasie energii elektrycznej) - im wyższy jest współczynnik SCOP, tym mniejszy rachunek za ogrzewanie.

Roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw z obniżką VAT-u za I kwartał 2022 r. Źródło: PORT PCC
Roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw z obniżką VAT-u za I kwartał 2022 r. Źródło: PORT PCC

Powyżej roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw z obniżką VAT-u za I kwartał 2022 r. Źródło: PORT PCC 

Co ciekawe warto zwrócić uwagę, że ogromne znaczenie ma wybór sprzedawcy energii na roczną cenę ogrzewania w przypadku wyboru instalacji grzewczych zasilanych energią elektryczną np. z pomp ciepła czy kotła elektrycznego.

Koszty ogrzewania w I kwartale 2022 r. a wybór operatora?

Jak podali autorzy arkusza PC PORT, w przypadku, gdy mamy podpisaną umowę na zakup energii z PGE i grzejemy dom, używając kotła elektrycznego, to roczny koszt ogrzewania wyniesie 7640 zł, zaś dla pomp ciepła od 2360 zł do 3230 zł.

Roczny koszt ogrzania domu taryfa G12w PGE. Źródło: PC PORT
Roczny koszt ogrzania domu taryfa G12w PGE. Źródło: PC PORT

Roczny koszt ogrzania domu taryfa G12w PGE. Źródło: PC PORT

Jak podali autorzy arkusza PC PORT, w przypadku gdy mamy podpisaną umowę na sprzedaż energii z ENEA grzejemy dom używając kotła elektrycznego roczny koszt ogrzewania wyniesie 6130 zł (to 1510 zł mniej niż w przypadku PGE jak podaje PC PORT), a dla pomp ciepła od 2190 zł do 300 zł.

Powyższy i poniższy wykres uwzględniają rządową obniżkę cen VAT.

Roczny koszt ogrzania domu taryfa G12w ENEA. Źródło: PC PORT
Roczny koszt ogrzania domu taryfa G12w ENEA. Źródło: PC PORT

 Roczny koszt ogrzania domu taryfa G12w ENEA. Źródło: PC PORT