Program AgroEnergia powstał z myślą o wsparciu inwestycji rolniczych m.in. w odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompy ciepła, instalacje wiatrowe, biogazownie, małe elektrownie wodne) dzięki którym ograniczymy negatywny wpływ działalności rolniczej na środowisko.

Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i poprawienie ich niezależności energetycznej, co ma przełożyć się także na zwiększenie opłacalności produkcji rolnej.

- Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej NFOŚiGW, uruchomienie naboru dla WFOŚiGW w ramach programu AgroEnergia jest planowane w czerwcu 2021 r. Regulamin naboru wniosków zostanie udostępniony wraz z oficjalnym ogłoszeniem o naborze wniosków dla tego programu. Obecnie procedowana jest zmiana programu, polegająca na podzieleniu programu na dwie części - podkreśla Rzecznik NFOŚiGW i dodaje:

Obecnie procedowana jest zmiana programu, polegająca na podzieleniu programu na dwie części.

Jak więc podaje Rzecznik NFOŚiGW planowo Program ruszy w czerwcu br., ale nabór będzie podzielony na 2 części .Co się zmieni?

Tylko fotowoltaika, z dotacjami na początku naboru AgroEnergia?

W czerwcowym naborze AgroEnergia 2021 w pierwszej kolejności dotowane będą instalacje fotowoltaiczne, jak i elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła  o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. Dodatkowo dotowane z AgroEnergia 2021 będą też magazyny energii

Jak podał Rzecznik NFÓŚiGW, w pierwszej części programu AgroEnergia będzie wdrażana przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFÓŚiGW i dotyczy dofinansowania mikroinstalacji (fotowoltaicznych i wiatrowych) oraz pomp ciepła o mocy do 50 kW oraz towarzyszących magazynów energii.

- Użytkownicy końcowi, czyli rolnicy, będą mogli składać wnioski do miejscowych WFOŚiGW po tym, jak te podpiszą stosowne umowy z NFOŚiGW - dodaje Rzecznik NFÓŚiGW.

A co z biogazowniami rolniczymi? Kiedy one będą dotowane? 

Dotacje na biogazownie i małe elektrownie wodne w 2 części AgroEnergia

Jak poinformował Rzecznik NFÓŚiGW, druga część naboru będzie wdrażana bezpośrednio przez NFÓŚiGW i dotyczyć będzie dofinansowania biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW. Dodatkowo Rzecznik NFOŚiGW potwierdził, że dofinansowaniu będą podlegać również towarzyszące magazyny energii.

– Zmiana programu uzyskała już pozytywną opinię MKiŚ i oczekuje na zatwierdzenie kryteriów wyboru przedsięwzięć przez Radę Nadzorczą NFÓŚiGW. Budżet całego programu (nabory 1 i 2) to 200 mln zł – informuje Rzecznik NFÓŚiGW.

Nie czekaj! Składaj wniosek o dofinansowanie AgroEnergia 2021

Mimo, że program i nabór podzielony został na 2 części to o przyznaniu dotacji (niezależnie czy będzie ona przeznaczona na fotowoltaikę czy biogazownie) będzie decydowała kolejność składania wniosków.

Dlatego nie warto czekać i najlepiej złożyć jak najszybciej wniosek, pamiętając że przedsięwzięcie OZE nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.

- Ze względu na to, iż dofinansowanie w ramach programu „Agroenergia” będzie udzielane wyłącznie w ramach pomocy publicznej horyzontalnej na ochronę środowiska, decydującym terminem kwalifikowania kosztów jest dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Przedsięwzięcie nie może być również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku - podsumowuje Rzecznik NFÓŚiGW.