W związku z rekordowym zainteresowaniem przyłączenia do sieci gazowej spółka PSG,  narodowy operator systemu dystrybucji gazu ziemnego, pomimo zarezerwowania na ten cel 2 mld zł, wyczerpał możliwości finansowania inwestycji przyłączeniowych, ponad te które zakontraktowano do tej pory.

Jak podaje PSG, 2021 r. był pod rekordowy pod względem przyłączania nowych odbiorców. Spółka już zatwierdziła ponad 260 tys. warunków przyłączenia do sieci oraz zawarła umowy na realizację 135 tys. takich przyłączy. W 2022 r. na przyłączanie nowych odbiorców wyda prawie 2 mld zł.

Jaka alternatywa dla gazu w domu?

Jeśli mamy problem z podłączeniem a do sieci gazowej mamy jeszcze możliwość wykorzystać ogrzewania ogrzewanie elektrycznego, z powietrza (pompy ciepła) oleju opałowego lub gazu płynnego.

Rozwiązaniem problemy może być też zasilanie z przydomowego zbiornika na tzw. gaz płynny, czyli propan. Taki zbiornik odpowiednio dobrany można umieścić na działce ale z pewnymi ograniczeniami. Związane z tym prace montażowe można przeprowadzić  kilka godzin.

W przypadku domów jednorodzinnych stosuje się najczęściej najmniejsze zbiorniki o pojemności sięgającej do 2700 l, czyli do 3 m3.

Zbiornik naziemny na gaz płynny  o pojemności 2700 litrów kosztuje ok. 6,5-7 tys. zł, a okresowa kontrola szczelności około 150 zł. 

Roczny koszt ogrzania domu o powierzchni 140 mkw (4 mieszkańców) wynosi ok. 6-6,5 tys. zł.

 

Należy jednak pamiętać, że zbiornik na gaz płynny musi znajdować się w odległości przynajmniej 5 m od rowów, studzienek i wpustów kanalizacyjnych. Nie może być on umiejscowiony w zagłębieniach terenu, gdyż propan jest cięższy od powietrza i mógłby się kumulować w jednym miejscu razie wycieku.

Naziemny zbiornik o pojemności do 3 metrów sześciennych można posadowić nie bliżej niż 3 m od budynku mieszkalnego oraz 1,5 m od granicy działki, ale pod warunkiem zachowania odległości przynajmniej 3 m od domu na sąsiedniej działce.

Kiedy zdecydujemy się zamontować naziemny zbiornika do 5 m3 obowiązuje  zachowanie większych odległości. Nie więcej niż 5 m od budynku oraz 2,5 m od granicy działki.

Ponadto zbiornik na gaz płynny musi być oddalony od linii energetycznych wynoszącą przynajmniej: 3 m od linii niskiego napięcia sięgającej do 1000 V oraz 15 m od pozostałych linii o napięciu ponad 1000 V).

Jaka alternatywa dla gazu dla firm?

Nie tylko PSG może przyłączyć twój zakład do gazociągu. Polska Spółka Gazownictwa, to narodowy operator systemu dystrybucyjnego, ale nie jedyny. W ramach systemu gazownictwa działają gazociągi przesyłowe i dystrybucyjne , do których na mocy ustawy i w określonych warunkach mogą przyłączać się alternatywni operatorzy gazowi, np. Duon. A co jeśli przyłącze do gazociągu jest niemożliwe, np. z powodów lokalizacyjnych?

Jeżeli nie ma możliwości podłączenia do gazociągu przesyłowego, możesz rozważyć skorzystanie z opcji jaką daje skroplony gaz ziemny, czyli LNG. W tym przypadku LNG dostarczane jest cysterną do zbiornika zamontowanego na terenie zakładu, a następnie regazyfikowane w przyzakładowej instalacji LNG, by następnie w formie gazowej zasilić zakładową sieć.

LNG to rozwiązanie wydajne, bardziej ekologiczne od paliw stałych, bezpieczne  i sprawdzone w praktyce przez wiele przedsiębiorstw, które szukają alternatyw dla węgla, w dobie transformacji energetycznej i rosnących wymogów unijnych.