Chodzi o skierowany do Sejmu projekt ustawy zmieniającej: ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Nowelizacja ma poprawić przepisy, tak by rząd PiS mógł spełnić ubiegłoroczne zapowiedzi utrzymania cen energii elektrycznej na ówczesnym poziomie. W tym celu konieczne są zmiany w kilku różnych ustawach. Zapisy projektowanej ustawy zakładają, że ustalona cena będzie obejmowała jedynie energię elektryczną, a nie stawki sieciowe.

Nowela sprawić ma, że ceny stosowane przez dostawców energii wobec odbiorców końcowych w 2019 roku będą utrzymane na poziomie cen z 31 grudnia 2018 r., według taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Ceny ustalane inaczej, choćby w drodze przetargów nie będą natomiast mogły być wyższe, niż ceny dotyczące danych odbiorców 30 czerwca 2018r.