- Przy rosnących cenach za energię elektryczną a wiemy że podwyżki są już planowane podwyżki tych cen nawet o 20%-40% na 2022 r. Prezes URE także sygnalizuje wzrost kosztów po serownie dystrybucji energii. Im bardziej będą rosły rachunki za prąd tym inwestycja w fotowoltaikę będzie bardziej opłacalna, nawet po likwidacji obecnego systemu opustów - podkreślał Michał Skorupa, prezes Foton Technik.

Agroenergia i Mój Prąd 4.0 poprawia bilans inwestycyjny w fotowoltaikę

Warto podkreślić, że także 4 edycja programu Mój Prąd, jak i  Agroenergia mają poprawić opłacalność inwestycji w instalację także po zmianie zasad rozliczania prądu wytworzonego z fotowoltaiki.

- Mój Prąd 4.to będzie zupełnie nową edycją. Oprócz dofinansowania na fotowoltaiki będzie można ubiegać się o dotację na dodatkowe urządzenia poprawiające autokonsumpcję prądu, takie jak magazyn energii , stacje do ładowania czy potencjalnie także pompy ciepła - zauważył Michał Skorupa, prezes Foton Technik. - Każdy beneficjent programu Mój Prąd 4.0 otrzyma tym większą dotację im z większej liczby urządzeń skorzysta, które zwiększą autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej - podkreślał ekspert.

Rolnicy będą mogli zarabiać na sprzedaży prądu w systemie aukcyjnym

Inwestycja w farmę fotowoltaiczna pozytywnie wpłynie na obniżenie zużycia energii niezbędnej do zasilania urządzeń i sprzętu w gospodarstwie rolnym, co w efekcie poprawi opłacalność produkcji rolnej.

Po likwidacji systemu opustów, także rolnicy będący właścicielami nowych farm fotowoltaicznych będą mogli skorzystać z tej zmiany i zarabiać na sprzedaży energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej.

- Rolnik, jako właściciel farmy fotowoltaicznej będzie mógł sprzedawać nadwyżkę wytworzonej energii do sieci, biorąc udział w systemie aukcyjnym - podkreślał Michał Skorupski, prezes Foton Technik, - Na Towarowej Giełdzie Energii, ceny prądy liczone były w kwocie 250-350 zł na 1 MWh. Dzisiaj mamy praktycznie notowania za cenę 1 MWh są dwukrotnie wyższe. Już widać że rolnik w nowym systemie rozliczeń energii będzie mógł na prądzie z fotowoltaiki zarobić - podsumował Michał Skorupski, prezes Foton Technik.