- W spadku po poprzednikach otrzymaliśmy niedokończoną nową ustawę o efektywności energetycznej, a obecna ustawa wygasa z końcem 2016 r. Jednak już 31 grudnia 2015 r. kończą się uprawnienia prezesa URE do wydawania świadectw efektywności energetycznej tym podmiotom, które wygrały przetargi na zasadach starej ustawy. Czyli prezes URE nie mógłby wydać białych certyfikatów tym, którzy je uzyskali - powiedział sprawozdawca sejmowej komisji ds. energii i skarbu państwa Maciej Małecki (PiS).

- Dlatego musimy przedłużyć działanie ustawy o rok. To da Sejmowi czas na dokończenie prac nad nową ustawą o efektywności energetycznej, a prezesowi URE da podstawę prawną do wydania certyfikatów tym, którzy je uzyskali w przetargach - podkreślił Małecki.

W Polsce system wsparcia efektywności energetycznej został wprowadzony ustawą z kwietnia 2011 r. i miał obowiązywać do 31 grudnia br. W październiku Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Miała ona być wdrożona do prawa krajowego już wcześniej, do 5 czerwca 2014 r.

Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Mają to zrobić za pomocą systemów wspomagających osiągnięcie tej efektywności zarówno w gospodarstwach domowych, transporcie, jak i budynkach przemysłowych.

W Polsce wspieranie działań, które zapewniają oszczędzanie energii, oparte jest na tzw. białych certyfikatach, czyli mechanizmie wymuszającym zachowania prooszczędnościowe. Przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym, by spełnić wymogi ustawy o efektywności energetycznej, muszą pozyskać i przedstawić do umorzenia prezesowi URE określoną liczbę białych certyfikatów. Jeśli ich nie mają, muszą wnieść specjalną tzw. opłatę zastępczą.

Do wydawania certyfikatów oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki, certyfikatami można handlować; odbywa się to na Towarowej Giełdzie Energii.

II czytanie projektu nowelizacji odbędzie się w poniedziałek po południu.