Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w stanowisku skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego apeluje o obniżenie stawki VAT na energię elektryczną do 15 proc. Związkowcy wskazują, że energia elektryczna w Polsce jest opodatkowana stawką na poziomi 23 proc., a to jeden z najwyższych podatków w całej Unii Europejskiej. Tylko 5 krajów UE ma stawki VAT równe lub wyższe. Dla porównania jednak w Grecji podatek na prąd wynosi tylko 6 proc., a we Włoszech 10 proc.

Związkowcy regionu śląsko-dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w opublikowanym stanowisku zauważają, że od wielu lat przestrzegali rząd, że polityka klimatyczno-energetyczna UE jest irracjonalna i destrukcyjna. Sprawdzają się więc przewidywania, że spowoduje ona "gigantyczne rozszerzenie sfery ubóstwa energetycznego oraz zahamowanie rozwoju gospodarczego". Związkowcy wzywają do zrewidowania szkodliwej ich zdaniem polityki klimatyczno-energetycznej w UE. Drastyczne wzrosty cen energii to efekt drakońskich podwyżek opat za emisje CO2, które od 2018 r. wzrosły z 8 euro do ok. 60 euro za 1 tonę. Wskutek tego koszt kar za wytworzenie 1 megawata prądu w elektrowni konwencjonalnej jest dwukrotnie większy, niż cena węgla do produkcji.

"Choć Polska dzięki wciąż funkcjonującej energetyce węglowej jest w dużym stopniu odporna na skutki galopujących cen gazu, które są główną przyczyną kryzysu energetycznego w całej Europie, prąd drożeje również u nas. Dzieje się to znacznie wolniej niż w innych krajach UE, jednak podwyżki rachunków za energię w przyszłym roku i tak będą bardzo dotkliwe. Polskie spółki energetyczne zapowiedziały, że będą wnioskować do Urzędu Regulacji Energetyki o zgodę na podniesienie taryf energetycznych dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2022 roku o kilkadziesiąt proc." - alarmuje śląsko-dąbrowska "S".

W opinii związkowców najsłuszniejszym rozwiązaniem, jakie poprawić może sytuację ubożejących Polaków jest obniżenie VAT za energie elektryczną do 15 proc. "Wcześniejsze próby wdrażania systemów rekompensat pokazywały, że ten instrument zupełnie nie sprawdza się w praktyce, generując dodatkowe problemy i koszty. Obniżka VAT jest narzędziem o wiele prostszym, które nie wymaga ogromnych nakładów na obsługę administracyjną" – wskazano w apelu do premiera Mateusza Morawieckiego.