Program „Moje Ciepło”, który przewiduje udzielanie dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym, otrzyma finansowanie w ramach II transzy środków z unijnego Funduszu Modernizacyjnego.

Założenia programu priorytetowego „Moje Ciepło” wraz z planem jego wdrażania zostały przyjęte przez Zarząd NFOŚiGW już 9 sierpnia br. Następnie program został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Radę Konsultacyjną, co umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie programu z Funduszu Modernizacyjnego (FM) – nowego europejskiego instrumentu wspierania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. 

– Program „Moje Ciepło” został zaakceptowany przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego po uzyskaniu pozytywnej oceny i rekomendacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Decyzja Komitetu Inwestycyjnego otwiera drogę do praktycznego wdrożenia przez NFOŚiGW programu „Moje Ciepło” – podkreśla wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski.

Kto może sięgnąć po dotację na pompę ciepła?

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

– Głównym celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych - podkreśla Wiceprezes Paweł Mirowski, odpowiedzialny za operacyjne uruchomienie programu „Moje Ciepło”.

Jak duże dopłaty do pomp ciepła?

Wielkość dopłaty będzie uzależniona nie tylko od jej ceny ale też i od rodzaju pompy ciepła. Osoby chcące zainwestować w gruntowe pompy ciepła otrzymają większą dotację. Wiążę się to z koniecznością wykonania dodatkowych odwiertów pod montaż gruntowej pompy ciepła

Jeżeli więc chcesz zainwestować w powietrzną pompę ciepła otrzymasz mniejsze dofinansowanie.

- Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”. Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych, a budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego - zauważa wiceprezes Paweł Mirowski, odpowiedzialny za operacyjne uruchomienie programu „Moje Ciepło".

Jakie warunki musi spełniać budynek, aby otrzymać dotacje Moje Ciepło?

Budynki będą musiały spełnić jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania co do rocznego zużycia energii, niż te które wskazują Warunki Techniczne z 2021 roku.

Ponadto właściciele, aby sięgnąć po dotację z Moje Ciepło będą  najprawdopodobniej musieli przedstawić ważne  świadectwo charakterystyki energetycznej swojego domu.

Dofinansowanie z programu Moje Ciepło na pompę ciepła, w pierwszym przejściowy roku finansowania otrzymają tylko i wyłącznie właściciele budynków i domów, których Ep (Energia pierwotna)  nie przekroczy 63 kWh/m2 rok.

W kolejnych latach funkcjonowania Moje Ciepło wymogi te będą jeszcze bardziej restrykcyjne i wymagany będzie Ep nie przekraczający 55 kWh/m² rocznie.

Nieodnawialna Energia Pierwotna uwzględnia zapotrzebowanie na energię końcową budynku i dodatkowe nakłady energii potrzebne na produkcję paliwa, jego transport, magazynowanie, itp. Wskaźnik Energii Pierwotnej zależy od konstrukcji domu rodzaju ogrzewania, czy posiada rekuperacje oraz zależy w dużym stopniu od rodzaju paliwa używanego do ogrzewania.

Budynki ogrzewane na gaz lub węgiel będą zużywały więcej EP gdyż paliwo to trzeba  wydobyć, przetransportować, zmagazynować i dostarczyć do odbiorcy. Każdy z tych etapów wymaga zużycia większej ilość energii, np. paliwa do samochodu, który dostarczy węgiel do naszego domu itd.

Ilość energii pierwotnej jaką potrzebuje dom określa się  np. w świadectwie charakterystyki energetycznej.

Niewiele nowych domów i budynków (które dopiero są budowane), które zostanie oddanych do użytku w 2022 r. nie są ogóle zaprojektowane na tak niskie zużycie energii. Takie wymagania będą  mogły spełnić np. domy pasywne.

Kiedy ruszy program Moje Ciepło?

Ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru w programie „Moje Ciepło” powinno nastąpić w I lub II kwartale 2022 r. Warto podkreślić, że wspólnie z planowaną kolejną edycję niezwykle popularnego programu „Mój Prąd” programy te będą stanowiły flagową inicjatywę Funduszu przeznaczoną na kompleksowe wsparcie osób indywidualnych (prosumentów).

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej