• Nabór do programu AgroEnergia ma planowo ruszyć w czerwcu 2021 r.
  • W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu AgroEnergia 2021.
  • Nabór Mój Prąd ruszy od 1 lipca br., ale jeszcze nie są znane dokładne założenia dotowania przydomowej fotowoltaiki.
  • O dotacje z programu Mój Prąd mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające na własne potrzeby instalacje fototowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW.
  • Rolnicy mogą ubiegać się jednocześnie o dotacje z Mój Prąd i AgroEnergia, ale muszą spełnić odpowiednie wymagania.

Inwestycja w fotowoltaikę jest opłacalna, ale wymagaj sporego nakładu finansowego. Istnieje jednak szereg programów dofinansowania i ulg, z których można obecnie skorzystać

Program Mój Prąd ruszy od 1 lipca br.

W ramach programu Mój Prąd o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające na własne potrzeby instalacje fototowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW, podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego).

W poprzedniej edycji programu można było uzyskać do 5 tys. zł dotacji na instalację. Na początku lipca ruszy nabór do kolejnej, trzeciej już tury i według zapowiedzi potrwa do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski mogą składać osoby, które zakupiły fotowoltaikę po 31 stycznia 2020 r. i do jej sfinansowania nie skorzystały ze środków publicznych, w tym z programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie jest zwolnione z podatku.

Z zapowiadanych nowości – w najbliższej edycji program Mój Prąd zostanie rozszerzony o punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła lub chłodu.

 AgroEnergia startuje już od 1 czerwca br.

Kolejnym programem dla osób prowadzących działalność rolniczą jest Agroenergia. O dotację mogą ubiegać się zarówno właściciele, jak i dzierżawcy gruntów rolnych, którzy co najmniej rok przed złożeniem wniosku dofinansowania prowadzili działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Tu dofinansowanie przeznaczone jest na instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła dla gospodarstw rolnych od 1 ha do 300 ha, służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych.

Jeśli instalacja ma moc między 10 a 30 kW rolnik może liczyć na dotację do 15 tys. zł, zaś właściciel instalacji między 30 a 50 kW ma szanse nawet na 25 tys. zł. Dodatkową premię w wysokości 10 tys. zł można uzyskać przy instalacjach hybrydowych, czyli połączeniu np. fotowoltaiki z instalacją wiatrową.

Dofinansowaniu może podlegać również magazyn energii elektrycznej towarzyszący instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej. Jednym z istotnych warunków skorzystania z dopłat jest rozpoczęcie inwestycji dopiero po przystąpieniu do programu. 

Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Co więcej, niezbędne jest użytkowanie takiej instalacji przez minimum 3 lata od jej uruchomienia. Nie można też korzystać równolegle z innych form dofinansowania inwestycji np. Mój Prąd.

Tegoroczny nabór planowo ruszy z początkiem czerwca br., a jego zakończenie przewidziane jest na trzeci kwartał br.

Czy można korzystać jednocześnie z dotacji AgroEnergii i Mój Prąd?

Tylko rolnicy inwestujący w 2 oddzielne instalacje fotowowoltaiczne mogą skorzystać z dofinansowania Mój Prąd oraz AgroEnergia. W założeniach obu programów: Mój Prąd i AgroEnergia dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

Dlatego też jeżeli rolnik chce skorzystać z obu dotacji musi zainwestować w instalację przydomowej fotowoltaiki oraz oddzielnie np. w farmę fotowoltaiczną, dotowaną z AgroeEnergii.