Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował kwartalne zestawienie średnich cen zakupu gazu ziemnego. Informacja po raz pierwszy zawiera cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw nie będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

O ile spadły ceny gazu ziemnego w I kwartale 2023 r.?

W pierwszym kwartale 2023 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE lub należących do EOG wyniosła 296,51 zł/MWh i była o ponad 140 zł niższa od średniej ceny tego paliwa w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Średnia cena zakupu gazu ziemnego z UE w I kwartałach lat 2015-2023. Źródło: URE
Średnia cena zakupu gazu ziemnego z UE w I kwartałach lat 2015-2023. Źródło: URE

Jeszcze wyraźniejszy jest spadek ceny gazu kupowanego z krajów UE w porównaniu do czwartego kwartału 2022 r. (różnica wyniosła ponad 177 zł).

 Średnia cena zakupu gazu ziemnego z UE/EOG w IV kwartale 2022 r. oraz w I kwartale 2023 r. Źródłó: URE
Średnia cena zakupu gazu ziemnego z UE/EOG w IV kwartale 2022 r. oraz w I kwartale 2023 r. Źródłó: URE

Ceny gazu w państwach spoza EOG

Prezes URE po raz pierwszy publikuje też średnią cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw nie będących członkami Unii Europejskiej i nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która dla pierwszego kwartału 2023 r. wynosi 223,29 zł/MWh.

Opublikowanie tej ceny jest możliwe ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, która wpłynęła na strukturę otrzymywanych danych, a co za tym idzie umożliwiła regulatorowi opublikowanie średniej ceny z jednoczesnym zachowaniem ochrony informacji wrażliwych.