Brykiet wyprodukowany ze słomy możemy z powodzeniem zaliczyć do jednej z najtańszych i najłatwiej pozyskiwanych form opału. Możemy nim bez problemu zastąpić drewno czy nawet węgiel w czasie sezonu grzewczego. Ponadto brykiet jest w 100 proc. ekologicznym źródłem energii, przeznaczonym do ogrzewania. Wyróżnia się neutralnym bilansem CO2. Oznacza to, że przy spalaniu brykietu emitujemy do atmosfery tylko tyle dwutlenku węgla, ile go wcześniej pochłonęły rośliny uprawne w trakcie swojej wegetacji. Produkcja samego brykietu jest prosta i nie wymaga dodawania żadnych lepiszczy spajających powstałą biomasę. Powstały ze słomy brykiet jest więc w 100 proc. naturalny. Kaloryczność wytworzonego brykietu wynosi 15,5-17,5 MJ/kg i jest to ekwiwalent 1,3-1,5 t węgla. W praktyce, aby zastąpić 1 t węgla kamiennego, potrzeba wyprodukować od 1,25 t do 1,5 t słomianego brykietu. Niezbędne są jednak odpowiednie urządzenia, aby wyprodukować brykiet, czyli brykieciarka i rozdrabniacz. Najmniejszą brykieciarką można wyprodukować 60-90 kg brykietu w ciągu jednej godziny. W ciągu doby jesteśmy więc w stanie wyprodukować nawet 2,1 t ekologicznego brykietu. Co ważniejsze, przy wykorzystaniu brykieciarek możemy produkować brykiet nie tylko ze słomy, lecz także trzciny i siana, roślin energetycznych.

Oferta rynkowa

Na rynku dostępnych jest wiele modeli brykieciarek. Od małych urządzeń zaprojektowanych na prywatny użytek aż po linie brykietowe, przeznaczone do masowej produkcji brykietu na sprzedaż. Zazwyczaj producenci wykorzystują w oferowanych brykieciarkach dwa rodzaje zgniotu biomasy. Pierwszy oparty jest na mechanizmie hydraulicznym. W tego typu urządzeniach zagęszczanie biomasy następuje w komorze prasowania. Porcja biomasy podawana do komory ulega sprasowaniu poprzez zagęszczanie w wyniku ciśnienia wywieranego przez ruch tłoka na surowiec. Brykieciarki te mogą być zasilane prądem elektrycznym lub wykorzystywać olej napędowy do produkcji brykietu. Brykieciarki hydrauliczne wyróżnia większa trwałość oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej lub paliwa. Ich siła zgniotu wynosi od 900 kg/cm3 do ponad 1400 kg/cm3. Wydajność tych urządzeń też waha się w zależności od wielkości modelu. Potrafią wyprodukować brykiet o średnicy 60-70 mm, z wydajnością od 60 kg/h do ponad 700 kg/h. Wadą mechanizmu hydraulicznego jest przede wszystkim wrażliwość na zbyt dużą wilgotność wsadu. Wilgotność surowca przygotowywanego do brykietowania hydraulicznego powinna wahać się w granicach 8-18 proc. Także warstwowy zgniot brykietowanej masy może prowadzić do szybszego rozpadania się „hydraulicznie” wyprodukowanego opału.

Z kolei w brykieciarkach ślimakowych podawanie i prasowanie biomasy wykonywane jest przy użyciu ślimaka o zmiennym skoku. Ślimak obracając się, wymusza przemieszczanie się surowca wzdłuż otwartej komory, gdzie następuje proces zagęszczania biomasy. Zaletą ślimakowego systemu zgniotu jest możliwość pracy także z nieco wilgotniejszą słomą. Wilgotność surowca przygotowywanego do brykietowania ślimakowego powinna wahać się w granicach 15-30 proc., w zależności od oferowanego modelu. Brykieciarki ślimakowe są zaprojektowane, aby wyprodukować brykiet o średnicy 60-80 mm, z wydajnością wynoszącą od 90 kg/h do ponad 320 kg/h.

Zarabiać na produkcji brykietu?

Rolnicy, którzy myślą poważnie o produkcji i sprzedaży brykietu na opał, co wiąże się z zakupem brykieciarki i rozdrabniacza mogą ubiegać się o dotacje w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Mimo że nabór organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwał przez miesiąc (od 27 lutego do 27 marca br.), warto sprawdzać, czy można uzyskać wsparcie na tego typu inwestycje w następnym roku, gdyż ceny nowych brykieciarek rozpoczynają się już od 130 tys. zł netto wzwyż. Jednak aby uzyskać dofinansowanie bezzwrotne, należy wykonywać działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub w zakresie przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne. Ponadto należy prowadzić działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Rolnik nie może też podlegać wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy i musi wykazać zdolność do zrealizowania produkcji i sprzedaży brykietu oraz osiągnięcia celu w terminie określonym we wniosku. Ponadto musi mieć numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Rolnicy mogą liczyć na refundację 50 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, czyli w tym wypadku zakupu brykieciarki pod produkcję ekologicznego brykietu. Minimalna wysokość pomocy przyznana na dofinansowanie inwestycji wynosi 100 tys. zł. W sytuacji, gdy rolnik nie prowadzi lub nie zamierza rozpocząć działalności polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży ekologicznego brykietu lub po prostu nie ma wystarczających środków finansowych na zakup brykieciarki i rozdrabniacza, może je wynająć na określony czas.

Opinia
Energooszczędne brykieciarki
Adam Chróst, doradca techniczno-handlowy, firma Asket

W przypadku zakupu sprzętu do gospodarstwa rolnego zawsze należy kierować się nie tylko ceną, lecz także jakością oferowanego produktu oraz możliwymi sposobami jego szerokiego zastosowania praktycznego oraz niskimi kosztami serwisu i eksploatacji. Dodatkowo należy zawsze zastanowić się, czy nie wykorzystywać zakupionego sprzętu także w celach usługowych. Urządzenia do rozdrabniania i brykietowania z serii Tomasser oraz Biomasser cechują się właśnie takimi parametrami. Jako jedyne kompletne zestawy do brykietowania oferują bardzo szeroki zakres wilgotności wstępnej surowca do brykietowania od 10-30 proc. bez uprzedniego energo- i czasochłonnego suszenia. Proces produkcji jest bardzo prosty i oparty na efektywnej technologii ślimakowej – brak skomplikowanego układu hydraulicznego. Otrzymujemy w 100 proc. ekologiczny i naturalny produkt – brykiet ze słomy bez dodatków jakichkolwiek chemicznych lepiszczy i klejów. Linie do brykietowania oferowane przez firmę Asket charakteryzują się wyjątkowo niskim zużyciem energii elektrycznej – w przeliczeniu na jedną tonę gotowego produktu to jedynie  70-80 kWh, uwzględniając sumarycznie rozdrabnianie i brykietowanie. Wart rozważenia jest zakup kompletnego zestawu do brykietowania w wersji mobilnej na przyczepie – serie Biomasser miniMobile dla małych wytwórców oraz Biomasser Mobile dla wytwórców przemysłowych.