Na pytanie gazety, czy nie powinniśmy przyspieszyć transformacji energetyki, reszty gospodarki i naszego codziennego życia, minister Anna Moskwa odpowiedziała:

Transformacja energetyczna nie następuje z dnia na dzień - to proces długoterminowy. W fazie planowania musi być wzięty pod uwagę szereg czynników, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne. Rosyjska inwazja zachwiała podstawami polityki energetycznej UE.

Minister Moskwa chce zweryfikować podejście do transformacji klimatycznej

Jej zdaniem "to determinuje konieczność ponownego przeanalizowania naszego podejścia do transformacji klimatycznej, w szczególności tempa i dróg osiągnięcia celów".

Jak przypomniała szefowa MKiŚ w "Rz", "wczesną wiosną Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji dokumentu strategicznego - PEP2040 - która będzie uwzględniać m.in. czwarty filar: suwerenność energetyczną".

Zmiany obejmują działania wzmacniające energetyczne bezpieczeństwo, w tym zwiększenie generacji z węgla w stosunku do wcześniejszych planów, dywersyfikację technologiczną i kierunków dostaw importowanych paliw, ale również silniejsze zdynamizowanie rozwoju OZE oraz poprawę efektywności energetycznej. Istotną rolę odegra też wdrożenie energetyki jądrowej zarówno tej dużej, jak i mniejszej - dodała.

Sprawiedliwa transformacja energetyczna

Według minister te działania "przyczynią się do skutecznego wdrażania koncepcji sprawiedliwej transformacji energetycznej, czyli stopniowego i konsekwentnego oraz dobrze zaplanowanego procesu zmian, minimalizując ryzyka, przy jednoczesnym dywersyfikowaniu miksu energetycznego".

W ocenie minister klimatu transformacja wymaga też dostępności technologii.

- Szczególnie ważne to jest dla ciepłownictwa systemowego: tu nadal brakuje stabilnej technologii o mocy kilku gigawatów, która dałaby ciepło, gdy nie wieje i nie świeci. To jednocześnie wyzwanie, jak i priorytet dla Polski zarówno ze względu na istnienie aż sześciu regionów węglowych w naszym kraju, ale przede wszystkim ze względu na to, że zbyt szybkie zmiany w sektorze energii mogą doprowadzić do zaburzenia pewności dostaw energii, do czego nie możemy dopuścić - mówiła w wywiadzie dla "Rz".