Program Agroenergia jest skierowany do rolników indywidualnych. Jego głównym założeniem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, jaki powodują działania z zakresu rolnictwa.

Dofinansowanie z  programu Agroenergia dotyczy nowych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej z uwzględnieniem instalacji odnawialnych źródeł energii.  Program Agroenergia ruszył 8 lipca 2019 r., a jego budżet wynosi 200 mln zł. 

W ramach programu Agroenergii można po spełnieniu określonych warunków ubiegać się o dotację albo o pożyczkę. W przypadku dotacji bezzwrotnej można było ubiegać się maksymalnie o kwotę 800 tys. zł.  Dotacje bezzwrotne miały pokrywać do 40% kosztów poniesionych na zakup i montaż np. instalacji fotowoltaicznej. 

W przypadku pożyczki oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowanie nie dłuższym niż 15 lat. Z pożyczki można było sfinalizować 100% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Pierwszy nabór i termin składania wniosków w ramach programu Agroenerergii zakończyły się 20 grudnia 2019 r. 

Kiedy rozpocznie się kolejny nabór?

 Jak podaje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

"Drugi nabór wniosków w ramach programu Agroenergia jest planowany w I półroczu br. Zostanie on uruchomiony po wprowadzeniu do programu modyfikacji, nad którymi obecnie pracujemy.

W związku z powyższym na chwilę obecną nie jest możliwe przekazanie wymagań, jakie będzie musiał spełnić rolnik, aby móc uzyskać dofinansowanie oraz na jakie formy wsparcia finansowego będzie mógł liczyć".

Będziemy Was informowali na bieżąco o nowych zasadach i wymaganiach, jakie należy spełnić, aby uzyskać dotację zwrotną lub bezzwrotną w ramach Agroenergia 2020.