- Polska ma olbrzymi i niestety niewykorzystany potencjał w zakresie produkcji biometanu. Z prognoz wynika, że może on wynieść ok. 8 mld m sześc. rocznie. Liczba ta odpowiada ponad 60 proc. obecnego importu gazu ziemnego do Polski - poinformował p.o dyrektora generalnego POB Michał Tarka. Jak przypomniał, dziś w Polsce nie działa jeszcze żadna instalacja produkująca biometan, ale chętnych do jego wykorzystywania, zwłaszcza w procesie transformacji energetycznej, wciąż przybywa.

POB podkreśla, że biometan powstaje w procesie oczyszczania biogazu, jest uznawany za paliwo zeroemisyjne, a co istotne, po spełnieniu określonych parametrów może zostać wtłoczone do sieci gazowych, co w sytuacji niepewności odnoszącej się do stabilności dostaw gazu z importu, a także rekordowych cen gazu na giełdach, oferuje realną alternatywę dla gazu ziemnego.

Organizacja zaznacza jednocześnie, że w niektórych sektorach wykorzystanie gazu jest konieczne. To m.in. przemysł chemiczny, petrochemiczny czy rafineryjny, gdzie biometan mógłby stać się ekologicznym i tańszym zamiennikiem. Według POB, biometan może odegrać również znacząca rolę w sektorze ciepłowniczym, który swoją strategię transformacji energetycznej opiera na gazie jako paliwie przejściowym.

- Gaz jest paliwem przejściowym niezbędnym w procesie dekarbonizacji sektora. Docelowo jednak, zgodnie z unijnymi oraz krajowymi regulacjami energetyczno-klimatycznymi, sektor będzie musiał od niego odejść na rzecz innych, bardziej zrównoważonych i niskoemisyjnych źródeł. W obecnej sytuacji, najlepiej więc postawić na paliwo, które może być produkowane lokalnie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju gospodarki - mówi członek zarządu POB Marcin Orłowski, jednocześnie dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Veolia w Polsce.

W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot System, Atrem oraz Związek Producentów Cukru, do którego należy m.in. Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen.

- Polska Organizacja Biometanu będzie wspierać przedsiębiorców wykazujących zapotrzebowanie na zielony gaz oraz wytwórców biometanu zarówno w kraju jak i na poziomie unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem tak istotnych dla tej branży regulacji prawnych - zaznaczył Michał Tarka.