Producenci kotłów i pieców na paliwa stałe zwracają baczną uwagę na kwestie związane z ekologią. W ich interesie leży wprowadzanie takich urządzeń grzewczych, które nie tylko zautomatyzują pracę kotłów i pieców, lecz także uczynią je również przyjazne dla środowiska.

Właściwy wybór

Wybierając kocioł, w pierwszej kolejności trzeba określić, z jakiego paliwa będziemy korzystać najczęściej. Mimo, że większość kotłów technicznie jest przystosowana do spalania różnego rodzaju surowców, to parametry i efektywność pracy urządzenia są różne w zależności od zastosowanego typu paliwa. Na przykład, kocioł osiągający najwyższą klasę przy spalaniu peletu może jej już nie osiągać przy spalaniu węgla.

Kocioł stałopalny do mocy 300 kW może współpracować w układzie zamkniętym z innymi górnymi źródłami ciepła, takimi jak pompa ciepła czy kotłami kondensacyjnymi na gaz lub olej. W takim wypadku przydatne jest dodatkowe urządzenie odbioru nadmiaru ciepła.

Kocioł w najlepszej klasie

Wybierając kocioł lub piec na paliwo stałe warto dodatkowo zwrócić też uwagę na klasyfikację i certyfikację tych urządzeń grzewczych. Obowiązujące normy regulują parametry, jakie powinny spełniać kotły wprowadzone do obrotu na rynku, przypisując im klasy od 3. do 5.

Kocioł w klasie 5 emituje najmniejszą ilość tlenku węgla oraz lotnych związków organicznych, a także produkuje najmniejszą ilość pyłu, jednocześnie wykazując najwyższą sprawność wynoszącą 90% i wyżej. Klasa kotła powinna być potwierdzona certyfikatem akredytowanego laboratorium. 

Kotły 5 klasy są szczelnie zaizolowane termicznie, gdyż najczęściej stosuje się do tego  wełnę mineralną. Z kolei dolną powierzchnię popielnika takiego urządzenia izoluje się specjalną płytą termoizolacyjną.

Komory spalania tych kotłów produkowane są z materiałów ceramicznych, które na  długo zatrzymują ciepło. Dzięki temu w kotle utrzymywana jest przez dłuższy czas na stałym poziomie wysoka temperatura, która spala substancje lotne wydzielające się z paliwa. Wydajność takiego kotła jest też wyższa, gdyż w jego kanałach spalinowych są zamontowane zawirowywacze, które nadają ruch spalinom.

Powoduje to, że wprawione w spiralno-oborotowy ruch spaliny oddają ciepło wodzie. Zaś cięższy pył powstały w w wyniku spalania zatrzymuje się w kotle, i tym samym nie zanieczyszcza powietrza. Obecnie jest trend na rynku mający na celu wyeliminowanie kotłów 3 i 4 klasy. 

Automatyzacja i ekologia pracy kotła

Kotły na paliwo stały przeszły prawdziwą ewolucję w ciągu ostatnich lat jeżeli chodzi o automatyzację pracy i uproszczoną obsługę. Przełomowym rozwiązaniem było wprowadzenie automatycznego podajnika paliwa do tych urządzeń. Od tamtej pory użytkownik nie musi już kilka razy sprawdzać czy przypadkiem całe paliwo w kotle już się nie wypaliło.

Podajnik paliwa oraz automatyczna zapalarka wraz z odpowiedniej wielkości zbiornikiem pozwala zapomnieć o konieczności związanych z uzupełnianiem paliwa nawet na kilkanaście dni. Popularne są też kotły z funkcją automatycznego czyszczenia palnika oraz wymiennika co jeszcze bardziej podnosi komfort użytkowy kotłów na paliwa stałe.

Pamiętajmy jednak że automatyzacja pracy tych urządzeń niesie za sobą też pewne ograniczenia. Jednym z nich jest rodzaj paliwa, na którym pracują takie nowoczesne kotły.  Nie sprawdzi się przy nich tradycyjne drewno, którego zastosowanie powoduje że nie działają automatyczne funkcje kotłów i trzeba de facto codziennie sprawdzać czy jest tego paliwa wystarczająco dużo w zbiorniku.

Kolejną istotną zmianą na rynku urządzeń na paliwo stałe było wprowadzenie pelletu, czyli ekologicznego paliwa stałego. Wysokie właściwości energetyczne pelletu w połączeniu z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi pozwalają znacznie obniżyć koszty ogrzewania. Dodatkowo zaletą tego paliwa jest niewielka ilość substancji szkodliwych emitowanych podczas spalania pelletu.

Ile za kocioł na paliwo stałe?

Kotły na paliwa stałe ą zasilane ekogroszkiem, peletem po drewno oraz węgiel ( te ostatnie są wycofywane z uwagi na smog). Koszt takiego pieca waha się od 5 tys. do nawet 15 tys. zł wraz z zasobnikiem wody. W tym wypadku także istotną rolę odgrywa cena paliwa, powierzchnia, jaką trzeba ogrzać oraz jak dobrze jest ocieplony dom.

Ogrzewanie domu o pow. 150 m2 w sezonie zimowym przy pomocy węgla waha się od 3 tys. zł do 3,5 tys. zł przy założeniu, że w sezonie grzewczym zużyjemy od 4,5 do 5 ton rocznie węgla kamiennego. Ogrzewanie domu przy użyciu kotłów na pellet drzewny będzie kosztowało od 3,6 tys. zł do 4,5 tys. zł (zużycie od 4 do 5 ton). Z kolei, jeżeli posiadamy kocioł na ekogroszek i przy szacunkowym zużyciu ok. 5 ton też będzie sięgać od 3500 zł do 4500 zł.