Jak wcześniej informował nas Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejny nabór do programu Agroenergia miał ruszyć już w pierwszym półroczu 2020 r. Jednak z najnowszych informacji, jakie otrzymaliśmy z tego Wydziału termin ten został przesunięty na 3 kwartał br.

Jeżeli rzeczywiście ma ruszyć kolejny nabór do programu Agroenergia 2020 to najwcześniej możemy spodziewać się informacji już w lipcu br., a najpóźniej dopiero we wrześniu br.

Z informacji, jakie otrzymaliśmy jeszcze od Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to, że zasady programu zostały poddane modyfikacjom a same zmiany tych zasad są na etapie ostatnich uzgodnień. Czyli zgodnie z tymi informacjami prace są już na zaawansowanym etapie.

Poniżej komentarz z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

"Modyfikacja programu "Agroenergia" jest w przygotowaniu.Zmiany są na etapie ostatnich uzgodnień, będziemy o nich mówić bliżej samego naboru, który planujemy ogłosić w III kwartale br."

O poprzedniej edycji Agroenergia

Program Agroenergia jest skierowany do rolników indywidualnych. Jego głównym założeniem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, jaki powodują działania z zakresu rolnictwa.

Dofinansowanie z  programu Agroenergia dotyczy nowych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej z uwzględnieniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Program Agroenergia ruszył 8 lipca 2019 r., a jego budżet wyniósł 200 mln zł. 

W ramach poprzedniej edycji programu Agroenergii można było, po spełnieniu określonych warunków, ubiegać się o dotację albo o pożyczkę. W przypadku dotacji bezzwrotnej można było ubiegać się maksymalnie o kwotę 800 tys. zł.  Dotacje bezzwrotne miały pokrywać do 40% kosztów poniesionych na zakup i montaż np. instalacji fotowoltaicznej.