Jak podkreślał Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), dyrektywa o rynku energii energetycznej  jasno określiła, że należy rozróżnić energię oddawaną do sieci przez prosumentów i kupowaną w sieci.

- Obecny system rozliczania prądu z fotowoltaiki będzie obowiązywał do końca I kwartału 2022 r. i wszyscy którzy przyłączą się do sieci będą mieli zagwarantowany ten system wsparcia opustów przez 15 lat - podkreślał Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. - Natomiast od II kwartału 2022 nastąpi zmiana. Będzie polegała ona na tym, że prosument będzie sprzedawał energię czynną do sieci (bo do tej poty nie był  prosument aktywnym uczestnikiem i nie był uczestnikiem rynku) - podkreślał Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

A dyrektywa UE jasno określa że prosument musi mieć prawo odsprzedawać, a nie oddawać energię do sieci. A z drugiej strony będzie on on kupował energię na normalnych zasadach z sieci.

 - Nie jest to wymysł Ministerstwa, jest to element wprowadzania fotowoltaiki na jednolity rynek wewnętrzny UE. Zupełnie inną kwestą jest to że Rząd mógł w zupełnie inny sposób implementować przepisy dyrektyw UE w polskim ustawodawstwie - zauważył prezes IEO.

Jak podkreślał Grzegorz Wiśniewski, jeżeli już dyskutujemy o wprowadzaniu energii wyprodukowanej przez prosumentów na rynek – tu przede wszystkim musi działać prawo wartości.

- Chodzi o to żeby każdy uczestnik rynku, w szczególności prosumenci mieli szybki i ułatwiony dostęp do informacji na temat cen sprzedaży i zakupu energii w danej godzinie, a może nawet w danym kwadransie. Czy system energetyczny potrzebuje energii czy też nie w danym momencie. Najlepszym tego  wskaźnikiem jest właśnie cena za 1 KWh energii - podsumował Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

 Dowiedz czego dokładnie dotyczą zmiany w systemie rozliczaniu prądu fotowoltaicznego.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji całego spotkania!