Farma fotowoltaiczna Colle des Mees zajmuje obszar 200 ha i zmontowana jest z ponad 112 700 modułów słonecznych. Moc zainstalowana tej mega farmy fotowoltaicznej wynosi aż 100 MWp. Farma ta położna jest w nieżyznych obszarach górskich, w departamencie Alpes de Haute Provence. Jest to największa farma fotowoltaiczna we Francji.

Ile orientacyjnie kosztowałby zakup i montaż takiej farmy w Polsce, o ile oczywiście prawo i warunki pozwalałyby na taką inwestycje?

Otóż orientacyjnie zakup i montaż farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, kosztował w przybliżeniu ok. 2 200 000 zł w 2020 r. Jeżeli w Polsce znalazłby się inwestor oraz tak ogromny obszar (200 ha) na montaż instalacji farmy fotowoltaicznej to koszt takiej inwestycji, przybliżeniu, wyniósłby niebagatelną kwotę ok. 220 000 000 zł.