Konkurs adresowany jest do rolników i rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej, przy czym nominowani rolnicy muszą prowadzić działalność w obrębie zlewiska Morza Bałtyckiego (szacuje się, że terytorium Polski w 99,7% znajduje się w zlewisku Bałtyku).

Ma on na celu promocję najlepszych praktyk i wyróżnienie rolników-liderów ograniczających spływ do wód substancji przyczyniających się do eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Eutrofizacja to negatywne w skutkach przeżyźnienie wód. Jej efektem jest powstawanie tzw. martwych stref, czyli obszarów wód o zawartości tlenu zbyt niskiej, by mogły w nim przeżyć organizmy oddychające tlenem.

- By zahamować zamieranie Bałtyku, należy zredukować spływ związków azotu i fosforu, które znajdują się m.in. w stosowanych przez rolników nawozach. Sektor rolnictwa może znacznie ograniczyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do wód. Jak pokazuje konkurs WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, wiele gospodarstw podejmuje aktywne działania i zmierza w kierunku rolnictwa przyjaznego środowisku – mówi Weronika Kosiń, specjalistka ds. zrównoważonej gospodarki w WWF Polska.

Oszczędności z tytułu nawożenia

Rolnicy, którzy ograniczają ilość przenikających do wód zanieczyszczeń, zwiększają szanse na ograniczenie eutrofizacji, prowadzącej nie tylko do powiększania zasięgu pustyń tlenowych, ale także do zamykania kąpielisk z powodu zakwitów sinic.

- Podstawową korzyścią wynikającą z zastosowania praktyk rolnych przyjaznych dla Bałtyku było ograniczenie zapotrzebowania na nawozy sztuczne o ok. 70% w skali całego gospodarstwa, a to przekłada się na oczywiste oszczędności. Praktyki mające na celu ograniczenie emisji odorów pozwalają nam prowadzić duże gospodarstwo w centrum miejscowości bez narażania się na skargi sąsiadów. Retencja korytowa prowadzona od 2018 roku pozwoliła bez szwanku przetrwać dotkliwe susze nękające nasz region. Osiągnęliśmy wyłącznie pozytywne rezultaty. Zarówno dla kieszeni, jak i sumienia – mówi Patryk Kokociński, laureat krajowego etapu konkursu w 2021 r.

W konkursie przewidziano znaczące nagrody finansowe:

I miejsce – 1000 euro
II miejsce – 500 euro
III miejsce – 300 euro

Konkurs organizowany jest pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Koalicji Żywa Ziemia. Nagroda została ufundowana w 2009 r. przez WWF w ramach Programu na rzecz ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. Do tej pory już ponad 70 rolników i rolniczek zostało wyróżnionych za stosowanie w rolnictwie innowacyjnych praktyk przyjaznych środowisku morskiemu – dołącz do nich!

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia br.