W obchodach 100-lecia uczestniczyło ok. 500 gości, z czego znamienitą większość stanowili absolwenci Wydziału. Na ręce pani dziekan, prof. dr hab. Anny Kryszak delegacje wyższych uczelni rolniczych z kraju przekazały gratulacje i życzenia. Złożyli je także listownie Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi i Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Medalami uhonorowano zasłużonych dla Wydziału profesorów.

Przytoczono historię Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który może poszczycić się najstarszym rodowodem rolniczego kształcenia uniwersyteckiego w Wielkopolsce. Początki sięgają Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, założonej w 1870 roku.

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii wraz z Wydziałem Leśnym są najstarszymi wydziałami obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednostki te jako Wydział Rolniczo-Leśny stanowiły jeden z trzech wydziałów założycielskich Uniwersytetu Poznańskiego powołanego do życia w 1919 roku.

Dzisiejszy Wydział uzyskał samodzielność w 1949 r. w ramach Uniwersytetu Poznańskiego, kiedy Wydział Rolniczo-Leśny uległ podziałowi na dwa równoległe wydziały: Wydział Rolniczy i Wydział Leśny.

W 1951 r. nazwa Wydziału uległa zmianie na Wydział Rolny. W tym samym roku przeszedł on w struktury utworzonej Wyższej Szkoły Rolniczej. Następnie w latach 1956 do 2010 Wydział funkcjonował ponownie pod nazwą Wydział Rolniczy.

W 2010 r. nazwę zmieniono na Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z uwagi m.in. na poszerzenie obszaru badań Jednostki. Pod tą nazwą Wydział funkcjonuje do dzisiaj.

Historia to jedno. Ważna jest też współczesność i wyzwania, które stoją przed dziedzinami nauki, ale także Wydziałem jako kuźnią kadr i producentów. Przypuszcza się, że na przełomie wieku uczyć nas będą także urządzenia, gdyż wszystkie obiekty będą potrafiły komunikować się z człowiekiem.

Inna hipoteza zakłada, że Internet będzie siecią, której poszczególne elementy będą się ze sobą komunikowały, czyli również będą przetwarzały informacje w wiedzę. Nauczanie będzie procesem ustawicznym opartym przede wszystkim na dzieleniu się wiedzą przez ludzi bez względu na wiek i etap kształcenia.