Jak przekazał w piątek Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, o pomoc w ramach konkursu mogą się ubiegać gminy, powiaty, związki międzygminne lub związki powiatów.

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski podkreślił, że budżet na projekt dotyczący modernizacji lub budowy dróg lokalnych wynosi łącznie 100 mln zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zainteresowane samorządy będą mogły składać wnioski między 2 listopada a 16 grudnia. Przyznane dofinansowanie może pokryć do 63 procent wydatków kwalifikowanych, ale maksymalnie może to być 5 mln zł.

-Mamy nadzieję, że wiele gmin, odległych od centrów, będzie mogło skorzystać i też poprawić te drogi, które przede wszystkim służą głównej komunikacji w tych mniejszych ośrodkach - wskazał Kozłowski. Według niego pierwsze przedsięwzięcia finansowane z programu mogą rozpocząć się pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

Jak przypomniał Urząd Marszałkowski, w ramach pierwszego naboru PROW podpisano 85 umów na łączną kwotę pomocy 60 mln zł.