- Żaden z domów maklerskich nie zdążył bowiem dokończyć formalności do środowego otwarcia - powiedział w rozmowie z dziennikarką farmer.pl Jacek Ostas z Biura Strategii i Projektów Towarowej Giełdy Energii S.A., odpowiedzialnej za uruchomienie Platformy Żywnościowej. - Ale są w trakcie końcowego procedowania - dodał.

Platforma Żywnościowa jest to giełda stworzona na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obracająca nie akcjami, lecz produktami rolnymi. Na początek, w formie pilotażu przedmiotem obrotu będzie pszenica.

 Obserwatorzy rynku zbożowego, mają też obawy o płynność handlu na Platformie. Więcej na ten temat piszemy tutaj: