Przypominamy, że od tego roku prawo do świadczenia „Rodzina 500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najlepiej wniosek ponowić jeszcze dziś, jeśli się tego jeszcze nie zrobiło.

„Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym  terminie do 3 miesięcy” – podaje  rząd.

Jeśli ktoś złoży wniosek w okresie od 1 do 31 maja, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi więc nie później niż do 31 lipca tego roku. 

Można więc nie zachować płynności w otrzymywaniu świadczenia. 

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Natomiast złożenie wniosku po 30 czerwca oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

 Więcej:

Trzeba złożyć nowy wniosek o 500+