Minęliśmy półmetek Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który potrwa do 30 września 2021 r. Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną raz na 10 lat, na terenie całego kraju. Udział w Spisie jest obowiązkowy.

- W związku z pytaniami dotyczącymi odmów udziału w NSP 2021 informuję, że w przypadku, gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję. Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji - informuje Karolina Banaszek, z-ca dyrektora, rzecznik prasowy prezesa GUS.

- Obowiązek udziału w spisie wynika z ustawy o statystyce publicznej. Ustawa przewiduje karę grzywny za definitywną odmowę udziału w spisie - dodaje.

Zgodnie z ustawą obowiązkową metodą przekazania danych jest samospis internetowy. Formularz spisowy jest dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. 

Można również dzwonić na infolinię: 22 279 99 99 lub odwiedzić urząd gminy i skorzystać ze stanowiska do samospisu. Jeśli nie spiszemy się przez Internet ani przez telefon - skontaktuje się z nami rachmistrz telefonicznie, dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99, lub osobiście, przeprowadzając wywiad bezpośredni.