AGROstat będzie umożliwiał łatwe i szybkie odnalezienie informacji zarówno najnowszych jak i historycznych dotyczących produkcji roślinnej oraz zwierzęcej, co umożliwi obserwację zmian rynkowych oraz ewentualne próby przewidzenia trendów.

Co ważne, jak zaznaczył Jakub Olipra, AGROstat będący w finalnej fazie testów będzie dostępny również dla osób nieposiadających konta w  Credit Agricole Bank Polska S.A. Użytkownik będzie miał możliwość łatwego personalizowania wyświetlanych treści poprzez zaznaczenie lub odznaczenie, gdyż opcja ta jest stale dostępna dla interesujących go działów produkcji, jak wołowina, drób czy jaja. Ponadto będzie można wybrać 1,2 lub 3 spośród 3 rodzajów treści.

Pierwszym są „perspektywy dla branży”, drugim „raporty” szczegółowo opracowane graficznie oraz opisowo, trzecim zaś „aktualności” istotne dla koniunktury danego działu produkcji. Dla mleka będą to przykładowo informacje dotyczące zapasów interwencyjnych lub zmian cen mleka. AGROstat wydaje się być narzędziem dającym możliwość znalezienia szerokiego wachlarza cennych informacji w sposób niewymagający wysiłku.