Prokuratura Okręgowa w Kielcach poinformowała o zakończeniu śledztwa przeciwko 7 osobom, podejrzanym m.in. o wyłudzenie z ARiMR dotacji w kwocie 6,2 mln zł na fikcyjną modernizację stawów rybackich, wyłudzenie zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 1,5 mln zł, oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach i posłużenie się tymi dokumentami. Do przestępstw tych doszło w latach 2014-2015.

Jak czytamy w komunikacie prokuratury, jeden z podejrzanych w toku śledztwa przyznał się do zarzucanych czynów, złożył wyjaśnienia i wystąpił o wydanie wobec niego wyroku bez rozprawy. Prokurator zaakceptował jego wniosek. "Pozostali podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów lub też, pomimo formalnego przyznania, składali wyjaśnienia zaprzeczające sprawstwu." - czytamy w opublikowanej informacji na stronie kieleckiej Prokuratury Okręgowej.

Śledztwo zostało zakończone i 29 grudnia ub.r. do Sądu Okręgowego w Kielcach wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Oskarżonym grożą kary łączne nawet do 20 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar organa ścigania zabezpieczyły u nich mienie wartości 140.000 zł.