PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Ardanowski poza zasięgiem opozycji, a dopłaty będą wyższe; aktualizacja o odrzuceniu wotum

Ardanowski poza zasięgiem opozycji, a dopłaty będą wyższe; aktualizacja o odrzuceniu wotum
Minister Ardanowski podczas spotkania 2 kwietnia z rolnikami w Bielsku Podlaskim; fot. MRiRW.

Autor:

Dodano:

Tagi:

Wczoraj debata nad złożonym przez opozycję wotum nieufności, dziś głosowanie.
Nic nie wskazuje jednak na to, aby pozycja ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego została przez weto zachwiana. Jak zapewnił premier, dopłaty dla polskich rolników będą wyższe niż te, które wynegocjowała Koalicja Europejska, PSL i Platforma Obywatelska - w czym duży udział ma też minister Ardanowski.- Jako klub uważamy, że już w styczniu minister Ardanowski powinien sam podać się do dymisji – mówiła wczoraj podczas debaty nad wotum przedstawicielka wnioskodawców poseł Dorota Niedziela. - Powinien się podać do dymisji za: skandal wywołany nielegalnym ubojem bydła, szalejącą epidemię ASF, upadek aukcji Pride of Poland oraz kłamstwo suszowe. W związku z tym, że minister Ardanowski sam nie podał się do dymisji, zmusił opozycję do złożenia wniosku w tej sprawie.

Poseł przekonywała, że argumenty za odwołaniem ministra nie są wcale „głupie i błahe”, jak to określił minister podczas debaty w komisji.

Poseł Zbigniew Dolata przedstawił opinię komisji rolnictwa, która jest przeciwna odwołaniu ministra. Jak przekonywał, minister dba o interesy rolnictwa – w przeciwieństwie do opozycji, która sformułowaniem wielu argumentów je narusza.

Następujące po tej wymianie zdań pięciominutowe wystąpienia posłów w imieniu klubów niewiele nowego wniosły do rozważań nad kondycją rolnictwa i rolą ministra.

Poseł Robert Telus w imieniu PiS przekonywał, że minister realizuje dobry dla wsi „Plan dla wsi”: zwiększono zwrot akcyzy, podjęto działania przeciw suszy, „dając” 2 mld 215 mln zł – nigdy nie było takiej pomocy. Ubezpieczenia rolnicze – są duże środki na dopłaty do składek. Rząd skrócił drogę od pola do stołu, wprowadzając szerszą sprzedaż bezpośrednią. Symboliczne jest, że w ten sam dzień, kiedy minister 170 organizacji zebrał,  żeby mówić o problemach, zgłoszono wotum nieufności, to hucpa – mówił poseł. „Radzimy sobie” z ASF: 60 powiatów zwolniono od rygorów związanych z chorobą.

W imieniu PO głos zabrał poseł Kazimierz Plocke, wskazując na obniżenie budżetu na rolnictwo. Kwestionował udzieloną pomoc po suszy: obiecano 1000 zł na ha, ale straty wyniosły 8,5 mld zł, a wypłacono 2,2 mld zł – co z zapowiadaną pomocą? Poseł wskazał też na niską realizację PROW. Zaledwie 29 proc. środków wykorzystano w Polsce, a w UE – średnio 49 proc. Jest obawa, że pieniądze nie zostaną wydane, rolnicy na nie czekają, bo one się im należą. W nowej perspektywie budżetowej będą niższe dopłaty niż obecnie. Zakaz sprzedaży ziemi rolnej osobom innym niż rolnicy zahamował rozwój obszarów wiejskich. Nie zahamowano jednak sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Prowadzona jest zła polityka kadrowa. 265 mln zł wypłacono na nagrody, i to w czasie, kiedy rolnicy borykają się z wieloma problemami. Zarzuty są wystarczające, aby Sejm przyjął wotum – podsumował poseł.

Poseł Jarosław Sachajko, klub Kukiz’15, mówił o rozczarowaniu. Jak stwierdził, gdy 9 miesięcy temu minister Ardanowski obejmował stanowisko uważał, że sobie poradzi – ale się mylił, co pokazują kolejne protesty rolników. Mamy odcięcie od rynków zbytu, zmniejszony budżet na rolnictwo i o 50 proc. zapowiedziane obniżenie finansowania instytutów badawczych. Sztuka przetrwania udaje się coraz mniejszej liczbie rolników. Poseł wskazał, że obecni wnioskodawcy wotum wnioskiem tym przykryli swoją wcześniejszą bezczynność. Potrzeba zmian systemowych – klub Kukiz złożył wiele projektów ustaw zmierzających w tym kierunku, ale ministerstwo nie chce z nich korzystać. Poseł wezwał do zaprzestania „partyjnych potyczek”, zaapelował o wspólne działanie – bo problem nie jest w tym czy innym ministrze, ale w partyjnym systemie rządzenia, jak mówił. Zaapelował o odwagę, stanowczość i realizację programów, które pozwolą rolnikom zarabiać. Poseł porównał postulaty przedwyborcze PiS  i ich realizację:

- Na koniec kilka obietnic z państwa gazety wyborczej. 1,2% na rolnictwo z krajowego budżetu, bez KRUS-u. Ile jest? 0,4%. Wprowadzenie i przestrzeganie norm jakości wobec importowanych produktów rolnych i spożywczych, str. 3 – niezrealizowane. Znakowanie żywności określającej kraj jej pochodzenia, str. 3 – niezrealizowane. Utworzenie jednolitej agencji rozwoju obszarów wiejskich poprzez konsolidację… - w tym momencie wicemarszałek Beata Mazurek wyłączyła posłowi mikrofon.

Paweł Paweł Bejda PSL – Unia Europejskich Demokratów - polemizował z określaniem weta jako politycznego i przypomniał, że tak było też z wetem wobec Krzysztofa Jurgiela, co nie przeszkodziło w odwołaniu go zaraz po obronieniu jego pozycji w Sejmie. Ardanowskiemu nie udał się m.in. skup interwencyjny jabłek, holding spożywczy. – Wszystko, czego się dotkniecie w sferze rolnictwa, zamienia się w straty – zarzucał poseł. Jak mówił, rząd PiS nie jest w stanie wydać środków wynegocjowanych na PROW przez rząd PSL. Proponował preferencje podatkowe na cytrusy kosztem polskich owoców. Brak cen gwarantowanych. - Dlaczego rolnicy nie mają gwarantowanych cen na swoje produkty? Czy potwierdza pan, że dzisiaj w Przysieku powiedział pan, że protestujący rolnicy, z którymi pan wcześniej rozmawiał, to jest pustka intelektualna? Dlaczego nie stanął pan w obronie rolników, gdy minister Brudziński nazwał ich chuliganerią? Przez ostatnie miesiące mówiliśmy panu: do roboty! Dzisiaj mówimy panu: do widzenia! – zakończył poseł.

Jerzy Meysztowicz w imieniu klubu Nowoczesna poparł wypowiedzi poprzedników. Wskazał, że bagatelizowanie protestów rolników jest błędem, a zarzucanie pustki intelektualnej protestującym doprowadzi do tego, że w końcu przyjdą z kosami na sztorc, żeby odwołać ministra. Dochody rolników nie rosną, rosną koszty. Poseł wskazał na próby przekupienia rolników – to zmiany dotyczące kół gospodyń. Rolnictwo ekologiczne „więdnie” – mówił poseł. Rolnictwo jest ukierunkowane na wydajność, nie na jakość – mówił. Zadłużenie gospodarstw dodatkowo wskazuje na trudną sytuację rolników i nierówną konkurencję.

Poseł Jacek Wilk, „Konfederacja”, stwierdził, że minister  chyba „po prostu nienawidzi rolników” i nie chciał z nimi rozmawiać i wpuścić ich do ministerstwa. Nie wie nawet, o czym chcieli rozmawiać – a chcieli mówić o upadających gospodarstwach – stwierdził poseł. Polskie rolnictwo jest otoczone dyktującymi ceny oligopolami, nie ma wolnego rynku wokół rolnictwa, mamy niższe dopłaty, zamknięcie rynków zbytu przez „idiotyczną politykę zagraniczną”. Trzeba z rolnikami rozmawiać i trzeba rozumieć ich problemy – apelował poseł. Trzeba zapewnić rolnikom dostęp do rynku zbytu i pozwalać na przetwórstwo. Nienawidzi pan rolników, niech ich pan traktuje poważnie, to pan się wykazał pustką intelektualną – takim wezwaniem do ministra poseł zakończył wystąpienie.

W ten sposób lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana i udzielono głosu ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, który zapewnił, że „uwagi, które tutaj padły” traktuje poważnie:

- Zakładam, że rzeczywiście wynika to z chęci rozwiązywania problemów rolniczych, a nie tylko z jakiegoś politycznego przesłania, politycznej gry.

Zarzuty, że nie spotyka się z rolnikami określił jako niepoważne. - W przeciwieństwie do państwa spotykałem się wielokrotnie z liderami protestów i ocena ich propozycji dotyczy konkretnych ludzi, a nie tych, którzy protestują – mówił minister.

Odniósł się do zarzutów przedstawionych w wotum – jak dodał, opozycja chce dziś zmieniać te zarzuty. A są, wśród podanych w wotum, zarzuty głupie i szkodliwe dla polskiego rolnictwa – bo wszystkie argumenty czytają też przeciwnicy, z którymi walczymy o rynki. Minister wyliczał podjęte działania. Udało się wprowadzić RHD, rozwinąć MOL-e, wprowadzono znakowanie żywności symbolem „Produkt polski”, straty z 2017 r. zrekompensowano w 2018 r., podjęto działania proeksportowe, rozwijają się koła gospodyń i spółdzielnie rolnicze, zapłacono plantatorom tytoniu, wypłacono zaliczki i 93 proc. dopłat, zakontraktowano 50 proc. środków dostępnych z PROW.

Dużo uwagi minister poświęcił zarzutom związanym z kryzysem na rynku wołowiny. „Nielegalny ubój chorych krów, z którego mięso nie nadaje się do spożycia” – sformułowanie takie to kłamstwo i utrudnienie rozwiązania problemu, bo mięso było bezpieczne. System jest wiarygodny, działania Polski dobrze przyjęła KE. Rynek wrócił do punktu wyjścia, nie utraciliśmy kontaktów, rozwijamy hodowlę – podkreślił minister.

Kwestia koni arabskich - zarzuty formułowane wobec kierowników niektórych stadnin miały poważne podstawy.  Ceny koni na aukcjach kumulowały wiele innych kosztów. Zagrożenia hodowli nie ma.

ASF to choroba, która zaczyna pustoszyć świat. W 2014 r. były sprzeczne poglądy na sposób likwidacji wirusa. Teraz już wiemy, że trzeba dbać o bioasekurację i odstrzelać dziki. Robią to też inne kraje. Chorobę musimy zwalczać. - Proszę państwa, w związku z tym chcę powiedzieć, że w kwestii tej choroby sytuacja jest w tej chwili opanowana – tak minister podsumował wątek ASF.

Jako „kuriozalny” określił minister zarzut dotyczący rzekomo nieadekwatnej pomocy po suszy. Od 30 lat takiej pomocy rolnicy nie otrzymali. Przy podobnej suszy w 2015 r. udzielono pomocy 5 razy mniejszej.

Sprawa polskiego rolnictwa jest ważna dla państwa – podkreślił Ardanowski i podziękował rządowi za wsparcie. Dodał, że budżet na rolnictwo zależy od możliwości państwa, ciągle zabiegamy też o zwiększone wsparcie unijne. Zarzuty nie mają wartości, zapraszam do rozmów i wypracowania rozwiązań – wskazał minister. Jak dodał, z liderami AGROunii wiele rozmawiał i nie uzyskał od nich żadnych odpowiedzi.

Poseł Dorota Niedziela – tytułem sprostowania - podkreśliła, że mięso nie zbadane przedubojowo nie nadaje się do spożycia. Zarzuciła kłamstwa ministrowi. Prowadząca obrady odebrała jej głos wskazując, że to co mówi, nie jest sprostowaniem.

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że obecnie wieś znalazła należne jej miejsce, a współautorami tego sukcesu są ministrowie Jurgiel i Ardanowski. Wotum to raczej samooskarżanie się i dawanie pola do pokazania, ile rząd PiS zrobił dla rolnictwa - wskazywał. ASF był powodem dymisji ministra Kalemby, gdyż nie realizowano działań zmierzających do zwalczania choroby. Teraz choroba jest ograniczana, powstrzymanie jej to wielki sukces zespołu ministra Ardanowskiego. - To wszystko powoduje, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby w mniejszym stopniu rzeczywiście ta epidemia była odczuwalna i te osiągnięcia do tej pory są już zauważone – mówił premier. Wskazał też na hipokryzję w wystąpieniach dotyczących suszy.

W 2008 r. 261 tys. gospodarstw było dotkniętych suszą – tyle, co teraz. 167 mln zł przeznaczono na pomoc.

- Drodzy rolnicy, porównajcie sobie te dane, ile gospodarstw w roku 2008, 2015, 2018… Nasza pomoc – 2200 mln, Platforma Obywatelska i PSL w 2015 r. – 450 mln i w 2008 r. – 167 mln – mówił premier i pytał opozycję: - I wy macie czelność mówić o suszy? To jest naprawdę daleko idąca obłuda, fałsz i trudno inaczej to skomentować.

Nasza wołowina jest najlepiej w UE przebadana i najsmaczniejsza – przekonywał też premier i pytał, jak by się zachowała opozycja w innych krajach w podobnej sytuacji. Jak stwierdził, nikt nie działałby wtedy w sposób grożący utratą rynków. Opozycja zadziałała w sposób godzący w polskich rolników – mówił premier.

Odnosząc się do kwestii dopłat bezpośrednich premier zapewnił, że negocjacje zagwarantują wyższe dopłaty niż te, które wynegocjowała poprzednia koalicja.

- Bardzo ważnym tematem dla polskich rolników jest sprawa dopłat bezpośrednich. I chcę wszystkim polskim rolnikom przekazać bardzo dobrą wiadomość. Jesteśmy dzisiaj, jak wszyscy, którzy się interesują sprawami unijnymi, w ostatniej fazie realizacji poprzedniej perspektywy unijnej. Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji nowej perspektywy unijnej i na pewno zagwarantujemy w ramach tych negocjacji, że dopłaty dla polskich rolników będą wyższe niż te, które wynegocjowała Koalicja Europejska, PSL i Platforma Obywatelska. Jest to też, oprócz pracy pana ministra Kwiecińskiego i zespołu, bardzo profesjonalna praca i zasługa pana ministra Ardanowskiego.

Premier mówił te, że nastąpiło skrócenie drogi od producenta do konsumenta w ramach RHD. Odnosimy sukcesy w eksporcie, sięgnął 30 mld euro. Działa wielu radców rolnych, są już na wszystkich kluczowych rynkach. – Słowem: my chcemy coraz mocniej eksportować polskie produkty rolne, a Koalicja Europejska z PSL-em, z Platformą Obywatelską chce importować rewolucję obyczajową – mówił premier.

W okresie poprzedniej koalicji nastąpiła zapaść polskiej wsi, teraz jest to odbudowywane. OK. 15 mld zł wynosi transfer, także dla polskiej wsi, dokonywany przez programy rozwojowe i społeczne.

- Ja mogę obiecać jedno: nie tylko chcemy, ale i będziemy wspierać polskie rolnictwo. Rzeczywiście polskie rolnictwo musi być, coraz bardziej staje się fundamentem zdrowej polskiej gospodarki. Polskie rolnictwo staje się coraz bardziej nowoczesne. Jest to m.in. ogromna zasługa pana ministra Ardanowskiego. Dziękuję bardzo, panie ministrze – zakończył premier.

Głosowanie nad wotum w bloku głosowań rozpoczynającym się o godz. 10.

Czytaj też:

Wotum nieufności wobec Ardanowskiego – wieczorem. W ciągu dnia – demonstracja rolników

 

Aktualizacja z godz. 10.45
Za wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności opowiedziało się 170 posłów, przeciw było 233, a 20 wstrzymało się od głosu.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (27)

 • Karol 2019-04-06 09:33:58
  Ministerstwo rolnictwa twierdzi, że nadal prowadzi pracę nad reformą nadzoru nad rzeźniami. Ale obiecanego projektu ustawy wciąż nie ma. Podobnie jak 40 mln zł, które miała otrzymać Inspekcja Weterynaryjna do końca marca. Ostre cięcia w wydatkach na rolnictwo – minister szuka 46 mln zł. Tak zarządza minister rolnictwa jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Słowa,słowa,słowa.....
 • rolnik 2019-04-05 09:35:48
  To nie opozycja grzmiała że krowy są chore tylko minister Ardanowski krzyczał publicznie że będzie wszystkich karał za zły ubój i to po kolei rolników , transport zwierząt , ubojnię i weterynarzy a teraz odwraca kota ogonem i mówi że opozycja . Może 50 tysięcy ton nielimitowanego drobiu z Ukrainy też opozycja przywiozła ? A ten brodacz rozkłada ręce i mówi co on może a oczywiście w drugą stronę wieprzowina na Ukrainę nie pojedzie bo u nich rzekomo ASF nie ma bo nie badają . Ubezpieczenia do upraw też są wielkim niewypałem i co z tego że chwali się że przeznacza kwotę na ubezpieczenia jak rolnicy z tego nie korzystają i wraca z powrotem do budżetu . Dopłata do paliwa tęż podniesiono o 14 groszy a paliwo podrożało o złotówkę to ja już wolę by więcej w ten sposób nie pomagali bo jeszcze jedna taka pomoc i zbankrutuję .
 • maria 2019-04-05 07:52:44
  PO--PSL nie dostanie mojego głosu za zabranie emerytur unijnych.
 • stopdziadom 2019-04-04 21:51:10
  głosujcie sobie na psl - oni wam dawali tylko pis teraz zabrało. logika psl-owskich dziadów
 • maria 2019-04-04 18:43:44
  Mam 57 lat, 41lat pracy w gospodarstwie rolnym,urodziłam i wychowałam troje dzieci, pracując bez urlopów 7 dni w tygodniu opłacając składki KRUS,teraz bez emerytury na utrzymaniu dzieci.Na wyborach podziękuję PIS.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.237.16.210
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.