Upłynęły już dwa lata kierowania resortem rolnictwa przez ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Podczas dzisiejszej półtoragodzinnej konferencji prasowej minister podsumował ten okres.

- To były ciekawe dwa lata dużych doświadczeń, również dla mnie osobiście, lata, kiedy rolnictwo ulegało istotnym zmianom, problemów nigdy nie brakuje – mówił minister. - Cieszę się ze współpracy z organizacjami rolniczymi, czuję ich silne wsparcie, oczywiście zawsze są jakieś, które raczej w jeżdżeniu traktorem po rondzie będą upatrywały sposobu na rozwiązanie problemów - żyjemy w kraju demokratycznym, każdy może manifestować, jak mu się podoba, ale przede wszystkim cenię tych, którzy mając wiedzę, kompetencje, wspólnie razem starają się rozwiązywać problemy.

Minister jest zadowolony także ze współpracy z rządem i prezydentem:

- Polskie rolnictwo jest na dobrej drodze. Polskie rolnictwo jest w dobrych rękach - i to nie chodzi o mnie. Ja jestem człowiekiem pochodzącym ze wsi i będę robił wszystko, żeby ona w opinii społecznej, w oczach społeczeństwa była traktowana pozytywnie, żeby o niej wiedziano jak najwięcej (…). Ja jestem ministrem rządu Prawa i Sprawiedliwości i dla mnie jest ważne, że odpowiedzialność za sprawy polskiej wsi ponosi w całości i rząd, i pan prezydent.

Minister przypomniał podpisanie przez rząd Deklaracji na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Jak zapewnił, dba o wizerunek polskiej wsi – co przejawia się m.in. w powołaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi.

Jak stwierdził, zależy mu na utrzymaniu i zwiększeniu dotacji dla rolników, ale i na zwiększeniu opłacalności produkcji. Stąd podwyższenie zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego z 80 do 100 l/ha oraz wprowadzenie dopłat do paliwa dla hodowców i producentów bydła 30 l/ha. Są dopłaty do materiału siewnego, do wapnowania gleb, udzielono ogromnej pomocy suszowej. Zarazem jednak wprowadzono ułatwienia w sprzedaży produktów z gospodarstw w ramach rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz w prowadzeniu produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej. Umożliwiono tworzenie rzeźni rolniczych.

Ardanowski zapewnił o dbałości o warunki, w jakich żyją zwierzęta. Jak stwierdził, powołał pełnomocnika ds. praw zwierząt, który przygotuje nową ustawę o ochronie zwierząt, przewidującą powołanie Rzecznika Praw Zwierząt. Inspekcja weterynaryjna przeprowadzi kontrole we wszystkich schroniskach dla zwierząt. Zostaną opracowane podwyższone standardy utrzymywania dla wszystkich zwierząt gospodarskich.

Minister przypomniał opracowanie Deklaracji Warszawskiej i zaangażowanie prezydenta RP we wsparciu sygnatariuszy w staraniach o wyższy unijny budżet dla rolnictwa, dzięki m.in. czemu ostatnia propozycja Komisji Europejskiej jest znacznie lepsza od zaproponowanej dwa lata temu - o 26,5 mld euro, z tego dla Polski przypadnie 3 mld euro.

Szczegóły w załączonej informacji.