"Chcemy poruszyć problem, w jaki sposób zwiększyć eksport polskiej żywności, jak utrzymać się na rynkach, na których już jesteśmy. Pandemia komplikuje niektóre wyniki. Natomiast wychodzimy z założenia, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, by wspomóc produkcję polskiej żywności i zaopatrywać w dobrą żywność tych, którzy nie mają jej pod dostatkiem" - powiedział Ardanowski.

"Patrzę z pewnym niedowierzaniem, wręcz ze zdziwieniem na politykę UE, która zakłada zmniejszenie produkcji żywności w Europie, bałamutnie mamiąc, że ta żywność będzie wysokiej jakości. Takie kraje unijne jak Polska, które mają dobre warunki do rozwoju rolnictwa, nie powinny zmniejszać tej produkcji, ale wykorzystywać wszelkie możliwości, zasoby by żywności dobrej jakości produkować jak najwięcej" - dodał.

Ardanowski podkreślił, że na posiedzenie zaproszono przedstawicieli resortów rolnictwa i spraw zagranicznych, a także przedstawicieli trzech sektorów rolniczych: mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż i innych nasion, by - jak mówił - wskazali, jakie są główne ograniczenia w eksporcie.

"Chcemy wysłuchać zarówno opinii ministerstwa rolnictwa na temat stanu eksportu, również tego, jak są wykorzystywane szanse, jakie daje członkostwo Polski w międzynarodowych organizacjach zajmujących się żywnością, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO, ale również agendy ONZ taki jak Światowy Program Żywnościowy, który zajmuje się dostarczaniem żywności dla ludzi głodujących i Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa IFAT" - powiedział.

"Wysłuchamy też opinii MSZ, jak polska dyplomacja pomaga w rozwoju eksportu polskiego sektora rolno-spożywczego, czy ambasady wspierają polskich eksporterów, czy dokonują analiz rynku w tych krajach, gdzie są akredytowani polscy dyplomaci, w jaki sposób można wykorzystać dyplomację gospodarczą dla zwiększenia eksportu" - dodał.

Ardanowski przekazał, że po wysłuchaniu przedstawicieli resortów i poszczególnych sektorów rolniczych Rada przygotuje swoje rekomendacje.

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w grudniu ub. roku, powierzając Ardanowskiemu, byłemu szefowi resortu rolnictwa i rozwoju wsi, funkcję jej przewodniczącego.