Prezydencka Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na wtorkowym posiedzeniu debatowała na temat przygotowanego przez rząd projektu Krajowego Planu Odbudowy.

Szef Rady Jan Krzysztof Ardanowski mówił na briefingu prasowym po posiedzeniu, że podczas spotkania zdecydowano o zwołaniu konferencji poświęconej finansowaniu obszarów wiejskich.

O finansowaniu Zielonego Ładu

- Chcemy spotkać się na bardzo eksperckiej konferencji po świętach, żeby bardzo precyzyjnie zostało określone, ile środków w najbliższych latach z różnych funduszy, z różnych źródeł faktycznie trafi na obszary wiejskie i do rolnictwa - tak, żeby obszary wiejskie były dobrym miejscem do życia, żeby nie były obszarem wykluczenia cywilizacyjnego - zaznaczył Ardanowski.

Dodał, że rolników interesują środki dla gospodarstw, by można było spełnić wszystkie bardzo restrykcyjne, skomplikowane wymagania Zielonego Ładu, których oczekuje Komisja Europejska, politycy europejscy, również część konsumentów. - Jeżeli nie będzie środków inwestycyjnych, to może się okazać, że Zielony Ład będzie przysłowiowym gwoździem do trumny polskiego rolnictwa - stwierdził Ardanowski.

Potrzebny plan i konkretne liczby

Zaznaczył, że pytania do przedstawicieli resortów rolnictwa oraz rozwoju i funduszy europejskich, które na wtorkowym posiedzeniu Rada ds. Rolnictwa "w sposób bardzo precyzyjny zostaną przekazane jeszcze raz, tak by na eksperckiej, bardzo dokładnej i szczegółowej konferencji uzyskać odpowiedź, której oczekuje prezydent (...) ale również rolnicy i mieszkańcy wsi".

Dodał, że przekaże prezydentowi informacje z dzisiejszego posiedzenia Rady. - Ustalimy, kto będzie zaproszony na konferencję ekspercką. Tu nie chodzi o jakiś wiec, tu chodzi o bardzo precyzyjną, szczegółową deklarację rządu, jakie działania na obszarach wiejskich będą finansowane z konkretnych projektów, konkretnych polityk i jaka będzie komplementarność tych działań - mówił.

Jego zdaniem, trzeba zebrać wszystkie programy zawierające środki wsparcia na najbliższe lata i ustalić, ile będzie środków bezpośrednio przeznaczonych dla polskiej wsi.