Eksperci prognozują, że w końcu roku żywiec wieprzowy będzie kosztował 4,2-4,4 zł za kg, a w marcu 2016 r. nieco wzrośnie do 4,3-4,6 zł/kg; ceny bydła w grudniu wyniosą 5,8-6,1 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego - 6,1-6,4 zł/kg, w marcu ceny powinny ukształtować się odpowiednio na poziomie 6,0-6,4 zł/kg oraz 6,2-6,6 zł/kg - napisano w kwartalnym raporcie ARR.

Wzrost produkcji żywca wieprzowego w UE, w tym w Polsce spowodował, że w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r. ceny skupu świń rzeźnych były niższe niż rok wcześniej. Sezonowy wzrost cen trzody chlewnej w okresie letnim ograniczyła podaż wieprzowiny wycofywanej z ramach unijnego mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania. W sierpniu 2015 r. średnia krajowa cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 4,38 zł/kg i była o 1 proc. niższa, niż w lipcu 2015 r. oraz o 16 proc. niższa niż w sierpniu 2014 r.

We wrześniu 2015 r. ceny trzody chlewnej wzrosły, ale nadal były niższe, niż przed rokiem. W Polsce za trzodę chlewną zakłady mięsne płaciły przeciętnie 4,61 zł/kg, o 6,3 proc. mniej niż rok wcześniej.

Krajowa cena żywca wieprzowego w sierpniu br. w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 145,4 euro/100 kg i była wyższa od średnich cen w Holandii, Belgii, Danii, Estonii i Irlandii.

W czwartym kwartale 2015 r. przewidywany jest sezonowy spadek cen żywca wieprzowego, ale mniej dynamiczny niż w 2014 r. W efekcie w grudniu 2015 r. przeciętna krajowa cena skupu trzody chlewnej może być już wyższa od niskiej ceny z końca 2014 r. W pierwszym kwartale 2016 r. ceny wieprzowiny mogą wykazywać tendencję do wzrostu - uważają eksperci.

W okresie styczeń-sierpień 2015 r. ceny detaliczne wieprzowiny w Polsce były o 6,6 proc. niższe niż w tym samym okresie 2014 r., mięsa drobiowego - o 5,1 proc., wołowiny - o 1,2 proc. Uwzględniając spadek cen detalicznych wieprzowiny przewiduje się, że krajowe spożycie tego mięsa w 2015 r. może wzrosnąć do około 40 kg na mieszkańca, z 39,1 kg na mieszkańca w 2014 r. oraz 35,5 kg na mieszkańca w 2013 r.

Natomiast nie wrośnie konsumpcja wołowiny, choć jej ceny też spadły, ale znacznie mniej niż ceny innych gatunków mięsa i nabiału. Spożycie wołowiny spada w Polsce od lat, zwłaszcza dotyczy to okresu 2007-2013 r., m.in. ze względu na wysokie ceny mięsa i przetworów wołowych. W 2014 r. trend ten został zahamowany i jej spożycie wzrosło o 0,1 kg na mieszkańca w porównaniu z 2013 r. do 1,6 kg.

Z tego też powodu większość wyprodukowanej wołowiny trafia na eksport. W okresie styczeń-sierpień 2015 r. z kraju wywieziono (w ekwiwalencie tusz) 283 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o 13 proc. więcej niż w tym samym okresie 2014 r.

Zapotrzebowanie na wołowinę z Polski i wyższe niż przed rokiem ceny tego mięsa w UE spowodowały, że pomimo wzrostu krajowej produkcji wołowiny, ceny skupu bydła płacone producentom w pierwszym półroczu 2015 r. utrzymały się na poziomie nieco wyższym niż rok wcześniej.

W okresie czerwiec-lipiec wzrosła podaż bydła na rzeź, co przyczyniło się do znacznego spadku cen żywca wołowego w lipcu br. W sierpniu cena bydła ogółem (bez cieląt) wynosiła 5,86 zł/kg i była o 2,2 proc. niższa niż przed rokiem. Młode bydło skupowano po 6,18 zł/kg, o 1,6 proc. taniej niż w sierpniu 2014 r.

Niższe niż w Polsce ceny zakupu bydła rzeźnego odnotowano jedynie na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Estonii i Rumunii.

Według ekspertów przewidywany wzrost unijnego eksportu wołowiny, zwłaszcza do krajów arabskich (m.in. do Turcji i Libanu), do Norwegii i krajów bałkańskich (Kosowo, Bośnia-Hercegowina) będzie stymulował wzrost cen tego mięsa w UE i w Polsce. W pierwszym kwartale 2016 r. do wzrostu krajowych cen dodatkowo może przyczyniać się mniejsza podaż bydła.