PROGRAM SEMINARIUM SERWISU ROLNICZEGO ASAP:

Przedstawienie Serwisu ASAP - główne założenia, korzyści dla rolników, produkty - Wojciech Denisiuk - redaktor naczelny Portalu Farmer.pl

Możliwości zastosowania danych satelitarnych dla rolnictwa precyzyjnego - Susza, wilgotność gleby, kondycja roślin widziana okiem satelity - profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska - kierownik Centrum Teledetekcji, Instytutu Geodezji i Kartografii*

Nawożenie precyzyjne - określanie terminu i dawki nawozów - profesor dr hab. Witold Grzebisz

Państwa opinia o Serwisie ASAP, potrzeby i wymagania wobec Serwisu - otwarta dyskusja i pytania. Dyskusję poprowadzi Martyna Gatkowska, zastępca kierownika Centrum Teledetekcji, Instytutu Geodezji i Kartografii

*Profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowksa-Zielińska - Profesor Nauk o Ziemi, kierownik Centrum Teledetekcji, Instytutu Geodezji i Kartografii. Specjalista w dziedzinie zastosowania technik satelitarnych w badaniach środowiska przyrodniczego, rolnictwa, energetyki (rośliny energetyczne), wód powierzchniowych i zmian klimatu. Twórca Serwisu monitorowania suszy rolniczej na podstawie danych satelitarnych NOAA AVHRR, w Instytucie Geodezji i Kartografii. Laureatka prestiżowych nagród i stypendiów w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Członkini Komitetów Naukowych ds. Przestrzeni Kosmicznej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ekspert Komisji Europejskiej ds. Programu Przestrzeń Kosmiczna.