Z opinii zebranych w ramach Barometru Wyborczego portalu Parlamentarny.pl wynika, że ponad 62 proc. użytkowników uważa, że rolników należy objąć podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jakie obowiązują pozostałą część społeczeństwa. Prawie 22 proc. ma odmienne zdanie, a żadnej opinii nie ma ok. 16 proc. W przypadku partii za objęciem rolników podatkiem dochodowym są Nowoczesna i KORWiN, a takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się PiS, Zjednoczona Lewica i PSL. W przypadku PO, Ruchu Kukiza i Partii Razem żadne deklaracje nie padły. W przeszłości sama PO forsowała jednak pomysł objęcia rolników PIT. Obiecał to sam Donald Tusk, do porozumienia z PSL jednak nie doszło.

Część środowiska rolniczego uważa, że państwo powinno zapewnić gospodarstwom opłacalność produkcji rolnej, która chroniłaby sektor przed skutkami żywiołów, nadurodzaju i zmian koniunktury rynkowej. Takie rozwiązanie popierają PiS oraz PSL. Ugrupowania lewicowe, Zjednoczona Lewica i Partia Razem, nie przedstawiły własnych opinii, natomiast pozostałe ugrupowania (PO, Nowoczesna, KORWiN, Ruch Kukiza) są przeciwne. W przypadku internautów, ponad 36 proc. uważa, że zadaniem państwa jest zapewnienie opłacalności produkcji rolnej, prawie 47 proc. jest przeciw, a 17 proc. nie ma zdania.

Większość użytkowników Barometru Wyborczego jest przeciwna liberalizacji prawa sprzedaży ziemi obcokrajowcom (56 proc.). Za umożliwieniem takich transakcji optuje prawie 26 proc., a bez własnego zdania pozostaje ponad 18 proc. Liberalizację dopuszczają PO, Nowoczesna i KORWiN, przeciw są PiS, Ruch Kukiza, PSL i Partia Razem. ZL nie zajęła jednoznacznego stanowiska.

Więcej analiz na parlamentarny.pl