Dobra współpraca w ramach łańcucha dostaw opiera się na wzajemnym zaufaniu, przyjaznych relacjach między rolnikami (dostawcami zbóż) a przetwórcą, ale co nie mniej ważne – na obopólnych korzyściach.

Aleksandra i Mieczysław Babalscy należą do pionierów rolnictwa ekologicznego w Polsce. Na początku lat 80. rozpoczęli uprawę ziemi metodami ekologicznymi w swoim 9-cio hektarowym gospodarstwie uzyskując certyfikat jednostki certyfikującej Agro Bio Test (PL EKO 07 90001) jako pierwsze certyfikowane gospodarstwo ekologiczne w Polsce. W 1991 r.  zbudowano przetwórnię do produkcji makaronów.

Firma Bio-Babalscy, która ściśle współpracuje m.in. z Bankiem Genów w Radzikowie dostarcza rolnikom większości nasion do siewu. Nasiona wielu gatunków, w tym  „pradawnych” odmian zbóż (np. orkisz, płaskurka, samopsza) są rozmnażane w gospodarstwie Mieczysława Babalskiego. Z ziarna dostarczanego przez rolników wytwarzane są certyfikowane, ekologiczne makarony, płatki zbożowe, a także mąka pełnoziarnista, otręby, a nawet kasza i kawa orkiszowa. Liczba konsumentów przekonanych do jakości tych produktów systematycznie rośnie, co zapewnia dobre perspektywy na przyszłość dla firmy i całego zintegrowanego łańcucha dostaw.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników łańcucha skutecznie realizowane są cele:

-      Zachowanie, ochrona i odtworzenie starych odmian pszenicy, a tym samym wspieranie różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulinarnego regionu.

-      Zapewnienie rentowności gospodarstw rolnych w powiecie brodnickim.

-      Pozytywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie ekologicznych metod produkcji.

-      Utrzymanie rodzinnych tradycji produkcji ekologicznej.

Współpraca rolników z firmą Bio-Babalscy oparta jest na wyjątkowych, wzajemnych relacjach. Pan Babalski ma silny autorytet jako pionier rolnictwa ekologicznego w Polsce, szanowany za szeroką wiedzę na temat ekologicznych metod produkcji. Swoim dostawcom oferuje dobre ceny zbóż, ale zapewnia również nasiona do siewu, doradztwo technologiczne i pomoc organizacyjną. Właśnie dlatego relacje między rolnikami - dostawcami zbóż a przetwórcą (firma Bio-Babalscy) można określić raczej jako bliskie partnerstwo niż typowe powiązania kupujący - sprzedawca. Można zatem powiedzieć, że obie strony mają prawie taką samą siłę przetargową, ponieważ wszyscy partnerzy w łańcuchu są świadomi swoich wspólnych interesów. Rolnicy doceniają gwarancję płatności i dobre ceny oferowane przez przetwórcę, ale także możliwości sprzedaży określonej ilości produktów. Rolnicy deklarują, że „po prostu” lubią sprzedawać swoje zboża Panu Babalskiemu.

ANKIETA
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania anonimowej ankiety, która dotyczy opinii rolników na temat kontraktów na dobrowolne działania rolników na rzecz środowiska i klimatu. Analizujemy cztery typy kontraktów, które są opisane w treści ankiety.
Ankieta umieszczona jest >>> TUTAJ