Bank BNP Paribas jest liderem na rynku, jeśli chodzi o finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, jednak nie poprzestaje tylko na dostarczaniu rolnikom produktów finansowych. Dostarcza także całego szeregu informacji na tematy nie związane ściśle z finansowaniem rolnictwa, takie jak zmiany prawne w otoczeniu rolnictwa, zasady bezpiecznego finansowania. Jak zauważył Jakub Kemczyński, wiedza i świadomość finansowa rolników jest z roku na rok coraz wyższa.