W 2021 roku ponad 6-krotnie wzrósł odsetek osób, które miały trudności z dostępem do materiałów budowlanych – wynika z „Raportu o budowie domów w Polsce” opracowanego przez Oferteo.pl.

Wielu inwestorów miało również problemy ze zbilansowaniem budżetu. Aż w 77% przypadków ostateczne koszty budowy okazały się wyższe niż zakładano przed startem inwestycji. To aż o 19 pp. więcej niż w 2020 r.

Brak materiałów był znacznie bardziej dotkliwy niż rok wcześniej

Wyniki badania Oferteo, pokazują, że w 2021 roku 32% osób budujących dom miało problem z dostępem do materiałów budowlanych. Odsetek ten wzrósł ponad sześciokrotnie w porównaniu do 2020 roku, kiedy taki problem zgłosiło jedynie 5% badanych.

W minionym roku nieznacznie wyższy odsetek badanych (30%) niż w 2020 roku miał trudność ze znalezieniem ekipy budowlanej. Dostępność fachowców na rynku to problem, który utrzymuje się na przestrzeni ostatnich lat. – Inwestorzy, którzy planują rozpocząć budowę, powinni wziąć pod uwagę, że znalezienie odpowiedniej ekipy może zająć nawet kilka tygodni. Według naszego badania czas poświęcony na poszukiwanie specjalistów to najczęściej miesiąc, ale kolejne kilka miesięcy trzeba czekać, aż będą oni mogli rozpocząć prace – mówi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Pandemia już nie tak straszna przy budowie domu

Z badania Oferteo.pl wynika również, że obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie były w 2021 roku już tak uciążliwe, jak rok wcześniej. W 2020 roku aż 60% respondentów miało problemy ze skontaktowaniem się z urzędnikami, z którymi należało załatwić sprawy formalne związane z budową.

Załatwienie formalności urzędowych było wtedy wymieniane jako największa trudność podczas całego procesu inwestycyjnego – wskazało tak 36% respondentów, a w ostatnim badaniu już tylko co czwarty.

Nieco niższy odsetek badanych niż przed rokiem wskazał też na kłopoty wynikające ze stresu i niepewności spowodowanych pandemią: w 2020 roku było to 19%, w 2021 roku – 16%.

Niedoszacowany budżet inwestycji budowlanej 

Aż 77% ankietowanych wskazało, że rzeczywiste koszty budowy okazały się wyższe niż zaplanowane przed startem. Największe problemy dotyczyły materiałów budowlanych. Ich brak na rynku wiązał się z rosnącą ceną

Spośród osób, które zadeklarowały, że koszty budowy domu okazały się wyższe niż pierwotnie zakładane, aż 89% wskazało, że dotyczyło to właśnie surowców. W ciągu procesu inwestycyjnego rosły także ceny robocizny – dotknęło to 58% respondentów.

Metodologia badania Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2022 roku metodą CAWI na próbie 416 osób, które w 2021 roku budowały dom.