W piątek 30 października Komisja Europejska wyznaczyła rządowi federalnemu w Niemczech termin dwóch miesięcy na naprawienie nadużyć, stwierdzonych na obszarach Natura 2000. Chodzi o niewłaściwe gospodarowanie łąkami kośnymi – podaje portal agrarheute.de. Jeśli Niemcy nie wypełnią wymogów, grozi im pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.


Według Komisji Europejskiej, Niemcy lekceważą zobowiązania dotyczące ochrony łąk na obszarach Natura 2000, tak na równinach, jak iw górach. Wspomnianym terenom nie zapewniono ani należytej ochrony prawnej, ani zrównoważonego gospodarowania, gwarantującego zachowanie siedlisk pożytecznych owadów, ptactwa i zwierząt, oraz pożądanych gatunków roślin.

Z powodu niezrównoważonego rolnictwa na kilku obszarach chronionych w Niemczech łąki w ostatnich latach zmniejszyły się lub całkiem zniknęły - twierdzi Komisja Europejska w swoim oświadczeniu.