W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) sfinansujemy inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Będziemy inwestować w centra przechowalniczo-dystrybucyjne, rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych, a także wspierać inwestycje małych i średnich firm (MŚP) sektora rolno-spożywczego. Planujemy także przeznaczyć fundusze na zakup maszyn i urządzeń do produkcji, środków transportu oraz rozbudowy infrastruktury zakładów - mówił podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP cytowany w komunikacie resortu, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Na wsparcie z KPO będą mogły także liczyć projekty z zakresu wykorzystania surowców białkowych niemodyfikowanych genetycznie do produkcji pasz (bez GMO). W zakresie budowy potencjału w sektorze żywnościowym utworzonych zostanie sześć laboratoriów badawczych.

Wiceminister zaznaczył, że wiele projektów KPO będzie realizowanych na obszarach wiejskich. Przewidywane są inwestycje dotyczące systemów oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami. Będą inwestycje w szybki internet na obszarach wiejskich, wsparcie cyfryzacji w szkołach, wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy będą wspierane inwestycje z obszarów: badania i innowacje; inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu; "zielona" i cyfrowa transformacja; spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, nowe miejsca pracy; zdrowie; konkurencyjność; odporność gospodarki; produktywność; edukacja i umiejętności; dobrze funkcjonujący jednolity rynek.

Jak zaznaczył wiceminister, obszary wiejskie mogą również liczyć na wsparcie funduszy z polityki spójności w ramach programów krajowych i regionalnych.

- Pieniądze z polityki spójności zainwestujemy między innymi w rozwój infrastruktury i ochronę środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego, budowanie kompetencji cyfrowych czy wsparcie makroregionu Polski Wschodniej - powiedział Buda.

Do Polski w latach 2021-2027 trafi 750 miliardów złotych. Prace Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dotyczą Funduszu Odbudowy, polityki spójności, instrumentu React-EU i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Buda podkreślił, że środki z poszczególnych unijnych instrumentów muszą się wzajemnie uzupełniać, aby przyniosły jak największe korzyści dla gospodarki. "Z pewnością Krajowy Plan Odbudowy będzie satysfakcjonujący dla obszarów wiejskich" - zaznaczył wiceminister. 

Czytaj też: 

Następuje aktualizacja Krajowego Planu Odbudowy

Ziejewski: Polskie rolnictwo jest już teraz dość ekologiczne