Walka z głodem to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Według prognoz Światowego Programu Żywnościowego, do końca 2020 roku aż ćwierć miliarda osób może mieć ogromny problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb żywnościowych. ŚPŻ od lat prowadzi działania na rzecz rozwiązania problemu braku pożywienia i poprawy warunków życia rolników na całym świecie.

Razem w ważnej sprawie

Światowy Program Żywnościowy to największa organizacja humanitarna świata. Jest jedną z agend ONZ powołaną w 1963 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Program stawia sobie za cel pomoc ofiarom głodu. W te działania włącza się również Cargill, od wielu lat wspierając długoterminowe rozwiązania na rzecz dostarczania niezbędnego pożywienia.

– Komitet Noblowski nie mógł wybrać bardziej zasłużonej organizacji jako laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Światowy Program Żywnościowy wkłada ogrom pracy i wysiłku, by położyć kres problemowi głodu. Ogromnie się cieszymy, że możemy wesprzeć ich działania i przekazać dodatkową darowiznę w wysokości 1 miliona dolarów, czyli równowartości Nagrody Nobla – powiedziała Michelle Grogg, wiceprezeska ds. CSR w firmie Cargill.

Wsparcie w dobie pandemii

– Pokojowa Nagroda Nobla i hojna darowizna firmy Cargill to hołd dla pracowników Światowego Programu Żywnościowego ONZ, którzy każdego dnia narażają swoje życie, by dostarczać żywność i pomoc ponad 100 milionom głodnych dzieci, kobiet i mężczyzn na całym świecie – powiedział prezydent i dyrektor generalny programu żywnościowego USA, Barron Segar. – To sprawa życia i śmierci - dosłownie - dla milionów ludzi zbliżających się do krawędzi głodu. Wsparcie firmy Cargill ma zasadnicze znaczenie dla ratowania życia milionów dotkniętych globalną pandemią COVID-19 oraz osób, które znalazły się w ogniu wojny – dodaje Barron Segar.

Istotne działania lokalne w Polsce

Cargill od lat globalnie i lokalnie angażuje się w działania mające na celu pomoc potrzebującym, a od momentu rozpoczęcia pandemii COVID-19 aktywnie wspiera medyków walczących o życie i zdrowie ludzi w różnych rejonach świata.

W Polsce Cargill przeznacza środki finansowe oraz materialne, a także tysiące godzin w ramach wolontariatu pracowniczego na rzecz walki z koronawirusem. W ramach tych działań, firma regularnie przeznaczała fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji szpitali i personelu medycznego, oraz środków ochrony osobistej do szpitali zlokalizowanych w pobliżu oddziałów firmy w całej Polsce. Oprócz tego, Cargill przekazał 100 000 zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z kolei Konspol, należący do firmy Cargill, włączył się w pomoc, wysyłając gotowe do spożycia produkty m.in. do Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu, Fundacji Serce dla Serc Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Szpitala w Krynicy-Zdroju. Lista beneficjentów ciągle rośnie. Do tej pory, firma Cargill przeznaczyła 35 milionów dolarów na międzynarodową pomoc w zwalczaniu COVID-19 w ramach partnerstw oraz darowizn produktów.