• W kwietniu i  w ciągu 4 miesięcy 2022 r. (rdr) ceny materiałów budowlanych wzrosły średnio ok. 32-34%. W maju br. i w ciągu 5 miesięcy 2022 r. (rdr) ceny materiałów budowlanych w PSB wzrosły średnio ok. 30-34%.
  • Ceny materiałów budowlanych z kwietnia br. w stosunku do marca br. wzrosły średnio o 4% w PSB. Z kolei porównując maj do kwietnia br. to ceny wzrosły średnio o 4%.

Ceny w maju 2022 r., w stosunku do maja 2021 r., średnio wzrosły o 34%. Odnotowano wzrosty we wszystkich 20 grupach towarowych: izolacje termiczne (+63%), płyty OSB (+49%), ściany, kominy (+46%), dachy, rynny (+46%), otoczenie domu (+46%), sucha zabudowa (+41%), izolacje wodochronne (+41%), wykończenia (+34%), instalacje, ogrzewanie (+30%), płytki, łazienki, kuchnie (+29%), cement, wapno (+29%), ogród i hobby (+27%), narzędzia (+24%), stolarka (+24%), motoryzacja (+24%), chemia budowlana (+21%), oświetlenie, elektryka (+21%), farby, lakiery (+17%), wyposażenie, AGD (+17%) oraz dekoracje (+15%).

Dynamika cen materiałów budowlanych w maju br. Źródło: PSB
Dynamika cen materiałów budowlanych w maju br. Źródło: PSB
Ceny w okresie I-V 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., średnio wzrosły o 30%. Wzrosty odnotowano we wszystkich 20 grupach towarowych: izolacje termiczne (+61%), płyty OSB (+46%), sucha zabudowa (+43%), dachy, rynny (+40%), ściany, kominy (+38%), otoczenie domu (+34%), izolacje wodochronne (+33%), ogród i hobby (+27%), instalacje, ogrzewanie (+26%), wykończenia (+24%), płytki, łazienki, kuchnie (+23%), motoryzacja (+22%), narzędzia (+20%), stolarka (+20%), cement, wapno (+20%), chemia budowlana (+18%), oświetlenie, elektryka (+18%), wyposażenie, AGD (+17%), dekoracje (+16%) oraz farby, lakiery (+14%).